DENSO Spirit

Een combinatie van vooruitzien, geloofwaardigheid en samenwerking 

De DENSO Spirit geeft uitdrukking aan de waarden en opvattingen die door onze werknemers over de hele wereld worden gedeeld en die ons in staat hebben gesteld een bijdrage aan de automotive industrie en de maatschappij als geheel te leveren sinds onze oprichting in 1949. 

Vooruitzicht

Visie

Anticiperen op veranderingen

Om indruk te blijven maken op onze klanten en hen te blijven verrassen, moeten we altijd blijven kijken wat de maatschappij als geheel nodig heeft en welke bijdrage wij daaraan kunnen leveren. Dit betekent dat een ieder van ons een visie moet hebben op onze eigen toekomst en het verlangen om baanbrekend te werk te gaan.

Creativiteit

Nieuwe waarden creëren

Wanneer mensen werken aan doelstellingen, hebben ze de neiging om vast te houden aan bestaande ideeën. We moeten nieuwe ideeën aanmoedigen en creatief te werk gaan door problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Uitdaging

Moeilijkheden overwinnen

Om deze geest van vooruitgang te laten doorwerken in onze bedrijfsactiviteiten, moeten we een ijzeren wil aan de dag leggen en ambitieuze doelen stellen. We moeten elkaar aanmoedigen om nieuwe uitdagingen aan te gaan en ons niet laten tegenhouden door hindernissen die we tegenkomen, maar altijd gewoon doorgaan met ons werk. Door problemen te benaderen met een ijzeren wil en een sterk verlangen om onze doelstellingen te behalen, vinden we de kracht om die hindernissen te overwinnen. 

Geloofwaardigheid

Kwaliteit voorop

Ervoor zorgen dat onze klanten de beste kwaliteit krijgen

Om het vertrouwen van klanten en eindgebruikers te winnen, moeten we de kwaliteit vooropstellen. Iedere individuele werknemer moet de kwaliteit in de gaten houden en we moeten allemaal dezelfde benadering hanteren.

Controle op locatie

De feiten goed begrijpen

Om een probleem op te lossen, moet u eerst de situatie proberen te begrijpen door naar de locatie te gaan waar het probleem zich voordoet en de hoofdoorzaak van het probleem vast te stellen. Vervolgens kunt u een passende oplossing bedenken.

Kaizen, voortdurende verbetering

Een hoger niveau proberen te bereiken

Leg in elke situatie de lat weer een stukje hoger. Streef ernaar om het vandaag beter te doen dan gisteren en morgen beter dan vandaag door continu stapsgewijze verbeteringen door te voeren (kaizen). 

Samenwerking

Communicatie

Elkaar volledig begrijpen

We moeten met elkaar communiceren om de kloof tussen hiërarchische niveaus te overbruggen. Voor een zinvolle communicatie binnen het hele bedrijf moeten we eerst goed de omstandigheden en het standpunt van de andere partij identificeren en tot wederzijds begrip komen.

Teamwork

Ons best doen als team

Om onze doelstellingen te behalen, moeten we met elkaar samenwerken. Hiervoor is het cruciaal dat een ieder van ons enthousiast meedoet en zijn best doet binnen het team in een omgeving waarin sprake is van wederzijds begrip. Teamwork levert veel meer op dan de som van de afzonderlijke onderdelen.

Menselijke ontwikkeling

Uzelf en de volgende generatie verder ontwikkelen

Om iedere werknemer zijn of haar volledige potentieel te laten benutten, moeten we aanmoedigen dat ze hun stem laten horen en een omgeving creëren die de ontwikkeling van iedere werknemer ondersteunt en benut.