Vize značky

 

 

Jsme DENSO

Domníváme se, že budoucnost utváří činy, a nikoliv pouhé povídání o nich. U všech převratných produktů a zařízení, která změnila průběh dějin, hrála svou roli inovace. Ve společnosti DENSO jsme oddaní vytváření inovativních technologií a komponent, které v převratných produktech plní klíčové funkce.

Co máme na mysli pojmem „core“ (jádro)

Při dodávání klíčových funkcí těžíme ze dvou přístupů, které ve společnosti DENSO rozvíjíme – z profesionality a závazku k pečlivé výrobě. Rozvoj nepřetržité inovace ve společnosti DENSO znamená celopodnikový nekompromisní perfekcionismus ve výrobním inženýrství, zajištění kvality a v každé fázi výroby.
Řada technologických inovací vyvinutých společností DENSO poskytuje služby v zákulisí, mimo dohled. Ale všechny naše inovace tím či oním způsobem přispívají k formování lepšího světa – obohacují život, vyvolávají klid mysli a chrání životní prostředí.

Jádro nejen automobilových technologií

Během svého rozvoje jsme rozšířili působnost společnosti DENSO po celém světě. A naše působnost se bude rozšiřovat i nadále spolu s tím, jak budeme uplatňovat silné stránky společnosti DENSO ve stále rostoucím spektru výrobních odvětví. Domníváme se totiž, že svět technologie společnosti DENSO očekává.
Hodnotu společnosti DENSO budeme osobitě uplatňovat v sociálně odpovědných řešeních pro stále se vyvíjející potřeby: v oblasti mobility, průmyslu i v každodenním životě.

Pro lepší svět

Naše produktové portfolio se rozroste nad rámec automobilového odvětví. Ve všech aplikacích se budeme i nadále soustředit na rozpoznání a poskytování toho, co je skutečně užitečné a naplňující. A díky našim lidem využijeme nebývalou škálu možností, bez ohledu na národnost, pohlaví nebo věk.
Spolu se zaváděním nových konceptů a zdvojnásobením svého zanícení se zaměřujeme na vytváření technologií, které budou tvořit jádro budoucích průlomových řešení. Jsme odhodláni dosáhnout toho, aby společnost DENSO byla více než kdy jindy společností, která vytváří lepší svět pro budoucí generace.