Dědictví

Historie společnosti DENSO od založení až do současnosti.

2001

Základní kámen

13. listopadu 2001 byl za přítomnosti předsedy vlády ČR Miloše Zemana, zástupců vládní agentury Czechinvest, Libereckého kraje, Magistrátu města Liberec a dalších významných hostů položen základní kámen budoucí továrny DENSO Manufacturing Czech s.r.o.. S dokončením stavby v květnu 2003 začíná instalace výrobních technologií a masivního náboru zaměstnanců. Záhy se rozbíhá testovací provoz a náběh prvních projektů.

2003

První sériová produkce

Počátkem dubna 2003 DENSO Manufacturing Czech s.r.o. zahajuje sériovou výrobu na první montážní lince klimatizačních jednotek.

2004

QSM certifikace & Slavnostní otevření

O rok později v dubnu 2004 DENSO Manufacturing Czech s.r.o. úspěšně absolvovalo certifikaci systému kvality a získává 5.5.2004 certifikát systému kvality podle normy ISO/TS 16949:2002.

17. května 2004 DENSO Manufacturing Czech s.r.o. slavnostním ceremoniálem, jež vede předseda vlády ČR Vladimír Špidla, oficiálně zahajuje svůj provoz.

2005

Návštěva prezidenta České republiky

20. května 2005 navštěvuje DENSO Manufacturing Czech s.r.o. prezident ČR Václav Klaus. Firma je mu představena ve fázi spouštění dalších projektů a pokračujícím náboru nových zaměstnanců.

23. prosince 2005 získává DENSO Manufacturing Czech s.r.o. od místního stavebního úřadu závěrečné kolaudační rozhodnutí, kterým úspěšně uzavírá fázi zkušebního provozu.

2007

Rok plný vrcholů

31. května 2007 DENSO Manufacturing Czech s.r.o. prochází auditem systému ochrany životního prostředí EMS a získáním certifikátu dle normy ISO 14001:2005 úspěšně dokončuje fázi zavádění EMS do svého provozu.

18. června 2007 udělil prezident DENSO Corporation, Koichi Fukaya, DENSO Manufacturing Czech s.r.o. „Cenu prezidenta DENSO CORPORATION za vynikající výkon v roce 2006“.

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. získalo stříbrné ocenění v soutěži vyhlašované Ministerstvem zdravotnictví ČR o nejlepší „Podnik podporující zdraví“.
Soutěž hodnotila úroveň a kvalitu podpory zdraví zaměstnanců na pracovišti.
Zvláštní pozornost byla věnována bezpečnosti práce a její organizaci, ergonomii a provádění preventivní závodní péče. Hodnocen byl i vliv společnosti na životní prostředí včetně aktivit zaměřených na podporu a upevňování zdraví zaměstnanců. Základní podmínkou účasti v soutěži byl audit společnosti.
DENSO se soutěže Ministerstva zdravotnictví v roce 2007 účastnilo poprvé. Platnost certifikátu je dána časovým obdobím tří let, tj. do roku 2010.

Otevření Rehabilitačního & Designového centra.

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. vyhrálo soutěž vyhlašovanou Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) „HREA – Human Resources Excellence Award“ s projektem „Stabilizace zaměstnanců“.
Projekt „Stabilizace zaměstnanců“ byl zpracováván po dobu jednoho roku pracovní skupinou - tzv. „Green Teamem“. Úkolem skupiny bylo připravit projekt, který se zaměří na problémy zjištěné průzkumem spokojenosti zaměstnanců. Stěžejní cíle projektu byly v oblasti komunikace, odměňování, systému benefitů a pracovních podmínek.
Cílem projektu a pracovní skupiny bylo snížit fluktuaci zaměstnanců a dosáhnout u nich pocitu sounáležitosti s firmou.
V hodnocení projektu byl hlavní důraz kladen především na dlouhodobý přínos projektu pro rozvoj lidských zdrojů, pro společnost a pro její image.Odborná porota, složená z top manažerů a předních specialistů v oblasti lidských zdrojů, vybrala tři finální projekty. Soupeřem DENSO ve finále byla např. TV Nova.
O vítězi se rozhodlo až na výroční konferenci ČSRLZ dne 3. prosince 2007 v hotelu Diplomat. Zde všichni finalisté prezentovali svůj projekt a účastníci konference zvolili vítěze.
DENSO obdrželo certifikát "Finalista HREA 2007" a jako absolutní vítěz se stalo členem odborné poroty pro následující rok.

2008

Supplier Performance Award 2008

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. získalo od společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) ocenění „Supplier Performance Award 2008“
Cena „Supplier Performance Award 2008“ prezentuje spokojenost odběratele - společnosti TPCA, s kvalitou výrobků a s plynulostí dodávek.
DENSO obdrželo cenu nejlepšího dodavatele ze zhruba 30 vybraných dodavatelů TPCA. Spolu s dalšími třemi společnostmi (JTEKT, Toyoda Gosei Czech a Cadence Innovation) získalo i speciální ocenění.
V roce 2007 hodnotila TPCA své nejlepší dodavatele zejména podle výsledků kvality. V roce 2008 k hodnotícím kritériím TPCA přibyla i spokojenost automobilky s plynulostí zásobování. Kvalita dodávek spolu s perfektně fungující logistikou byly v době krize oceněny jako nejefektivnější nástroje, které pomá-hají udržet náskok před konkurencí.

2010

Další ocenění

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. získalo od Sdružení automo-bilového průmyslu ČR ocenění „Dodavatel pro Auto roku 2010“
Ocenění „Dodavatel pro Auto roku“ uděluje Sdružení automobilového průmyslu každoročně a odráží výsledky celostátní ankety „Auto roku“.
Odbornou porotu tvoří motorističtí novináři a nezávislí odborníci. Spolu s porotou hlasuje i široká veřejnost. Nominované vozy jsou rozděleny do 5 kategorií, z nichž je vždy vybrán vítěz kategorie a z nich následně i celkový vítěz ankety.
V roce 2010 se absolutním vítězem soutěže „Auto roku 2010“ stal vůz Škoda Yeti (z kategorie SUV), druhým nejoblíbenějším vozem byl zvolen vůz Volkswagen Golf (kategorie malé vozy nižší a střední třídy).
Úspěch společnost DENSO zaznamenala u obou vítězných vozů - je jejich dodavatelem klimatizačních jednotek (HVAC).

DENSO získalo od Volkswagen Group (VWG) ocenění za dodavatelský přínos v oblasti automobilových klimatizací
Tuto prestižní cenu uděluje Volkswagen Group svým nejlepším dodavatelům - za fiskální rok 2009 jich bylo oceněno 17. V oblasti automobilových klimatizací byla oceněna společnost DENSO.
Oceňováni jsou především inovativní, efektivní a spolehliví dodavatelé, kteří dbají na kvalitu svých produktů a dodržování závazků.
Nejen pro Volkswagen Group jsou stabilní vztahy s dodavateli, efektivní propojení výroby a zakázek či efektivní řízení rizik základními předpoklady společného úspěchu.

2012

Slavnostní otevření laboratoře

Provoz laboratoře oddělení řízení jakosti byl slavnostně zahájen.

2014

Zařazení mezi nejlepší dodavatele Toyoty

Společnost Toyota udělila DENSO Manufacturing Czech s.r.o. cenu pro stěžejní dodavatele roku 2013/2014 (Toyota Core Group 2013/2014).

2015

Přístavba

DENSO Manufacturing Czech s.r.o. reaguje na zvýšený prodej automobilů v Evropě a s tím spojený dlouhodobý nárůst objednávek přístavbou, která rozšíří plochu závodu o 8 400 m² a zvýší efektivitu stávající výroby.
Přístavba je součástí dlouhodobé politiky společnosti, tzv. Vize 2020, ze které pochází mj. projekt zvaný DANTOTSU, volně přeložitelný jako „nejlepší z nejlepších“. Jeho základní koncept zní – Simple, Smooth a Visual – jednoduše, plynule a vizuálně. V rámci této filosofie DENSO upraví stávající výrobní plochu tak, aby byl tok materiálu a informací jednotlivých linek jednoduchý a plynulý. Přemístění současných strojů však není jediné, co do DANTOTSU aktivit spadá. Viditelnější změnou je přístavba výrobní haly, kterou si z důvodu vysokého prodeje automobilů v Evropě žádají nové projekty a dlouhodobě navýšené objednávky jednotlivých dílů a systémů.

Toyota ocenění „Soběstačný dodavatel 2015“.