Polityka długoterminowa firmy DENSO na 2030 rok

Slogan

Lepsza przyszłość dla naszej planety, społeczeństwa i wszystkich ludzi

 

 

1. Nasze cele na 2030 rok

Firma, która stale generuje wartość umożliwiającą wzbogacanie mobilności, co pozwala osiągnąć zrównoważony rozwój, szczęście i spokój ducha dla każdego

Ekologia

Trwała witalność środowiska

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju przez zwiększenie wydajności i ograniczenie wpływu na środowisko

Spokój ducha

Zapewnienie dobrego samopoczucia

Przyczynianie się do przyszłej mobilności, która jest bezpieczniejsza, wygodniejsza i przystępniejsza dla każdego

Film korporacyjny DENSO -Ekologia-

Film korporacyjny DENSO -Spokój ducha-

Inspiracja

Udostępnianie pomysłowych rozwiązań

Uszczęśliwianie wszystkich ludzi dzięki ofertom o wartości dodanej

 

 

2. Zasady

Podejście i nastawienie umożliwiające osiągnięcie długoterminowej polityki i celów

Podejście

Postawa

 

 

3. Środowisko biznesowe i podejście w oczekiwaniu na 2030 rok

Środowisko biznesowe

W oczekiwaniu na 2030 rok