ข้อมูลธุรกิจ

คุณจะพบกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลายสาขา ตั้งแต่ยานยนต์ไปจนถึงหุ่นยนต์และระบบจัดการพลังงานในบ้าน เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์บางรายการอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

รถยนต์

เด็นโซ่นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์มากมายที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่

ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน

เด็นโซ่กำลังมีส่วนช่วยที่จะทำให้สมาร์ทโฮมเป็นจริงขึ้นมาได้ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีตั้งแต่สถานีสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ ไปจนถึงระบบจ่ายน้ำร้อน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมของเด็นโซ่ สนับสนุนโรงงาน ร้านค้า และสำนักงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย คุณจะพบนวัตกรรมของเด็นโซ่ในรูปแบบของหุ่นยนต์, เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด และอุปกรณ์ปรับอากาศเคลื่อนที่ 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจใหม่ของเด็นโซ่

ความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาของเด็นโซ่ขับเคลื่อนเด็นโซ่ไปสู่แวดวงธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาและให้ประโยชน์แก่สังคมนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์