DRIVEN BASE

บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด

บริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ อะไหล่ของแม่พิมพ์และอุปกรณ์ในการจับยึดต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศไทย และจำหน่ายให้กับหลายประเทศทั่วโลก

  • dtth-img-production

บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่าย แม่พิมพ์ อะไหล่ของแม่พิมพ์ และ อุปกรณ์ในการจับยึดต่างๆ เราสามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ ส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2530
ธุรกิจหลัก บริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ อะไหล่ของแม่พิมพ์และอุปกรณ์ในการจับยึดต่างๆ
ที่อยู่

369 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

MAP
TEL + 66 0 2384-3501-6
แฟกซ์ + 66 02384-3450
ผู้บริหารระดับสูง นายชินทาโร่ ทาเคอุจิ
ประธาน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น 100%
คนอื่น ๆ
จำนวนพนักงาน 148(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ผู้บริหารระดับสูง นายฮิโรยูกิ ฟูจิอิ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่ 100%
ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์

ประกาศนียบัตร / รางวัล

  • รางวัล

    • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2559

    • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2558

    • รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559