บริษัท เด็นโซ่ ทูลแอนด์ไดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ อะไหล่ของแม่พิมพ์และอุปกรณ์ในการจับยึดต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศไทย และจำหน่ายให้กับหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท เด็นโซ่ ทูลแอนด์ไดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่าย แม่พิมพ์ อะไหล่ของแม่พิมพ์ และ อุปกรณ์ในการจับยึดต่างๆ เราสามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ ส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

ภาพรวมบริษัท

พ.ศ. 2530
ก่อตั้ง
136
จำนวนพนักงาน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
ผลิตภัณฑ์

บริษัท เด็นโซ่ ทูลแอนด์ไดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
369 หมู่ 3, ถ. เทพารักษ์,
ต.เทพารักษ์, อ.เมือง,
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
+66 (0) 2384 3501-6
โทรสาร
+66 (0) 2384 3450
ผู้บริหารระดับสูง
นายฮิโรยูกิ ฟูจิอิ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่
100%
ธุรกิจหลัก
ผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์
แผนที่ตั้งบริษัท

สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

รู้จักกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

ประกาศนียบัตร / รางวัล

ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 9001
  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 14001

รางวัล

  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2559
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2558
  • รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559