เครือข่ายทั่วโลก

เด็นโซ่จะยังคงเร่งขยายการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการพัฒนา และ monozukuri (ศิลปะแห่งการทำสิ่งต่างๆ) ไปสู่ทั่วโลกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง การร่วมแรงร่วมใจและตอบสนองความต้องการท้องถิ่น เพื่อสร้างความไว้วางใจในลูกค้าและพันธมิตรของเราทั่วโลก

หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
จำนวนเงินที่เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการแปลงเพื่อความสะดวกเท่านั้นโดยใช้อัตรา 110.99 เยน = 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณที่ใช้ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 Billion (พันล้าน) ใช้ในความหมายของหนึ่งพันล้านตามแบบอเมริกัน