ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญาเด็นโซ่ คือกรอบดำเนินการที่จะนำเด็นโซ่สู่ความเป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก         วิสัยทัศน์ คือการสร้างอนาคตแห่งความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และลดจำนวนอุบัติเหตุให้น้อยลง