นโยบายระยะยาวปี พ.ศ. 2573 ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่

สโลแกน

สร้างความหวังสำหรับอนาคตเพื่อโลก สังคม และผู้คน

 

 

1. เป้าหมายสำหรับปี พ.ศ. 2573

บริษัทที่สร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสังคมการขับเคลื่อนให้มีความยั่งยืน ความสุข และความสบายใจสำหรับทุกคน

สิ่งแวดล้อม

การคงอยู่อย่างยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ร่วมสร้างความยั่งยืนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความสบายใจ

มอบความรู้สึกแห่งความสุขและความปลอดภัย

ร่วมสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนในอนาคตที่สะดวก สบาย และปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกคน

วีดีโอแนะนำบริษัท -สิ่งแวดล้อม-

วีดีโอแนะนำบริษัท -ความสบายใจ-

แรงบันดาลใจ

สร้างความแตกต่าง

ร่วมมอบความสุขผ่านการนำเสนอคุณค่าเพิ่มและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

 

 

2. หลักการ

แนวทางและเจตนารมณ์เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

แนวทาง

เจตนารมณ์

 

 

3. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวทางของเรามุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

มุ่งสู่ปี พ.ศ. 2573