ทำความรู้จักกับบุคลากรของเรา

บุคลากรของเราคือรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จของเรา รับรู้ความคิดเห็นจากทีมงานของเด็นโซ่จากทั่วโลก ที่พวกเขาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในค่านิยมและความเชื่อของเรา