บริษัท เด็นโซ่ (ไชน่า) อินเวสท์เมนท์ จำกัด ฉี เจี่ยเซี่ยน วิศวกรซอฟต์แวร์