บริษัท เด็นโซ่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำกัด โวล์เกอร์ พอล์ค หัวหน้าฝ่ายขายระบบระบายความร้อน