นวัตกรรม

นวัตกรรม ไม่ได้มาจากความต้องการ
ที่เด็นโซ่ นวัตกรรมมาจากการมองไปสู่อนาคต
และค้นหาความสุขของผู้คน


อนาคต

คาดการณ์สถานการณ์ทางสังคมในปี พ.ศ. 2573

Source:IPCC AR5 WGⅠ

Source:Global Health Estimates(GHE)2013

Source:"The Internet of Things:a movement, not a market,"IHS Markit

Source:IPCC AR5 WGⅠ

Source:Global Health Estimates(GHE)2013

Source:"The Internet of Things:a movement, not a market,"IHS Markit

Source:IPCC AR5 WGⅠ

Source:Global Health Estimates(GHE)2013

Source:"The Internet of Things:a movement, not a market,"IHS Markit


โซลูชั่น

เด็นโซ่จะยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีของ "การขับเคลื่อน" และ "การสร้างสรรค์งาน" เพื่อแก้ไขประเด็นทางสังคมต่อไป

*MONOZUKURI: เป็นคำในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง "การสร้างสรรค์งาน" คำว่า MONOZUKURI เป็นแนวคิดที่ประกอบไปด้วยจิตวิญญาณที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยความสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการและระบบการผลิต

 

 

นวัตกรรม
สำหรับ
อุตสาหกรรม