นักลงทุน

หน้านี้จะย้ายไปยังเว็บไซต์เด็นโซ่ทั่วโลก

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2492 เด็นโซ่ได้กระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมผ่านงานวิจัยและการพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

เด็นโซ่ดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างองค์กรที่คล่องตัวและกะทัดรัด เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางเทคโนโลยีและขยายธุรกิจในตลาดที่กำลังพัฒนา

เข้าชมเว็บไซต์ทั่วโลกของเด็นโซ่สำหรับข้อมูลด้านการเงิน รายงานประจำปี และข้อมูลสำหรับนักลงทุน