ผลิตภัณฑ์และบริการ เด็นโซ่กำลังขยายธุรกิจซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะในธุรกิจยานยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยการใช้เทคโนโลยีและทักษะความเชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้นจากธุรกิจด้านยานยนต์