ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เด็นโซ่ผลิตและคิดค้นระบบปรับอากาศสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องอ่านบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดแบบพกพา เด็นโซ่ได้พัฒนาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ความชำนาญในเทคโนโลยียานยนต์ของเรา
ผลิตภัณฑ์บางรายการมีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น