ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอากาศ ระบบปรับอากาศสำหรับรถประจำทางและรถขนาดใหญ่

ยานพาหนะขนาดใหญ่และใช้งานหนัก อาทิเช่น รถประจำทาง ต้องการระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยอุปกรณ์ภายในที่ล้ำสมัย
เด็นโซ่ได้พัฒนาระบบปรับอากาศสำหรับรถประจำทางเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับของเรา 

ดูผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอากาศเพิ่มเติม