ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอากาศ ระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์

ระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ปรับอากาศ ซึ่งทำการหมุนเวียนสารทำความเย็นผ่านวงจรการทำความเย็น ดูดซับความร้อนในห้องโดยสารผ่านอีวาโปเรเตอร์ และปล่อยความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ไปยังภายนอกเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศภายในห้องโดยสาร
เด็นโซ่พัฒนาระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสำหรับรถยนต์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพง น้ำหนักเบา และเชื่อถือได้ 

ส่วนประกอบ

อุปกรณ์ HVAC

ระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์จะรักษาอุณหภูมิในห้องโดยสารให้อยู่ในอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ด้วยการผสมอากาศเย็นที่ได้รับจากหน่วยทำความเย็น และอากาศอุ่นจากหน่วยทำความร้อนมารวมกัน ระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์จะทำความร้อนให้กับอากาศที่ผ่านการทำความเย็นเพื่อลดความชื้นในอากาศ และยังควบคุมปริมาณของกระแสลมและสลับจากพัดลมตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งเพื่อรักษาสภาพอากาศที่สบายภายในห้องโดยสารรถยนต์ อุปกรณ์ HVAC ได้ผสมผสานฟังก์ชันเหล่านี้ไว้ด้วยกัน

อีวาโปเรเตอร์ (Evaporator)

ในระบบปรับอากาศ สารทำความเย็นจะถูกทำให้หมุนเวียนเพื่อขจัดความร้อนและทำความเย็นให้กับอากาศภายในห้องโดยสารรถยนต์ เมื่อของเหลวทำความเย็นในระบบปรับอากาศถูกทำให้ระเหยในอีวาโปเรเตอร์ สาเหตุที่สารนั้นสามารถทำความเย็นให้กับอากาศโดยรอบเนื่องจากความร้อนแฝงของไอระเหย
ระบบวงรอบอีเจ็กเตอร์ (ECS)
อีวาโปเรเตอร์แบบทั่วไปมีวาล์วขยายที่ปากทางเข้าเพื่อลดแรงดันของของเหลวทำความเย็นและช่วยในการทำระเหย ระบบ ECS จะใช้อีเจ็กเตอร์แทนวาล์วขยาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง อีวาโปเรเตอร์ระบบวงรอบอีเจ็กเตอร์ (ECS) เป็นอุปกรณ์ที่นำอีวาโปเรเตอร์กับอีเจ็กเตอร์เข้าด้วยไว้กัน

ขดลวดสร้างความร้อน

ขดลวดสร้างความร้อนเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำความร้อนให้กับอากาศโดยใช้ความร้อนจากสารทำความเย็นของเครื่องยนต์ สารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลผ่านขดลวดสร้างความร้อนและทำความร้อนให้กับอากาศที่ไหลผ่านบริเวณโดยรอบ โดยทั่วไป ขดลวดสร้างความร้อนจะติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ HVAC

คอนเดนเซอร์ (Condensor)

ในวงรอบการปรับอากาศ สารทำความเย็นจะถูกทำให้หมุนเวียนเพื่อถ่ายโอนความร้อนและทำความเย็นให้กับอากาศภายในห้องโดยสาร เมื่อของเหลวทำความเย็นถูกทำให้ระเหยในอีวาโปเรเตอร์ สารนั้นจะทำความเย็นให้กับอากาศโดยรอบเนื่องจากความร้อนแฝงของการระเหยไอ เมื่อสารทำความเย็นที่กลายสภาพเป็นก๊าซต้องได้รับการเปลี่ยนกลับไปเป็นของเหลวเพื่อทำระเหยอีกครั้ง เพื่อทำความเย็นให้กับอากาศ เพื่อที่จะเปลี่ยนก๊าซทำความเย็นให้กลับไปอยู่ในรูปของเหลว จำเป็นต้องบีบอัดและทำให้สัมผัสกับอากาศโดยรอบเพื่อให้เย็นลง คอนเดนเซอร์ทำให้สารทำความเย็นที่มีลักษณะเป็นก๊าซที่ถูกบีบอัดด้วยอากาศภายนอกเย็นลง เพื่อเปลี่ยนสารนั้นกลับไปอยู่ในสถานะของเหลว

คอมเพรสเซอร์ (Compressor)

ในวงรอบการปรับอากาศ สารทำความเย็นจะถูกทำให้หมุนเวียนเพื่อถ่ายโอนความร้อนและทำความเย็นให้กับอากาศภายในห้องโดยสาร เมื่อของเหลวทำความเย็นถูกทำให้ระเหยในอีวาโปเรเตอร์ สารนั้นจะทำความเย็นให้กับอากาศโดยรอบเนื่องจากความร้อนแฝงของการระเหยไอ เมื่อสารทำความเย็นที่กลายสภาพเป็นก๊าซต้องได้รับการเปลี่ยนกลับไปเป็นของเหลวเพื่อทำระเหยอีกครั้ง เพื่อทำความเย็นให้กับอากาศ เพื่อที่จะเปลี่ยนก๊าซทำความเย็นให้กลับไปอยู่ในรูปของเหลว จำเป็นต้องบีบอัดและทำให้สัมผัสกับอากาศโดยรอบเพื่อให้เย็นลง คอมเพรสเซอร์จะบีบอัดสารทำความเย็นที่มีลักษณะเป็นก๊าซ

มอเตอร์พัดลม

เซอร์โวมอเตอร์

กรองอากาศภายในห้องโดยสาร

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศจะช่วยกรองอากาศภายในรถยนต์เพื่อขจัดละอองเกสร ฝุ่นละออง เชื้อรา เศษมลพิษ วัสดุที่ก่อให้เกิดกลิ่น และสารอื่นๆ จากอากาศภายในห้องโดยสาร เครื่องฟอกอากาศของเด็นโซ่บางรุ่นทำงานด้วยพลังแสง หรือมีเครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ติดตั้งไว้ด้วย

เครื่องทำความเย็นบริเวณด้านหลังรถยนต์

เครื่องทำความเย็นบริเวณด้านหลังรถยนต์เป็นระบบควบคุมอากาศสำหรับผู้โดยสารที่เบาะหลัง รถยนต์มักมีระบบปรับอากาศที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร ระบบปรับอากาศรถยนต์ที่เบาะหลังนี้จะช่วยเพิ่มความเย็นสบายให้กับผู้โดยสารในบริเวณเบาะหลัง

เซ็นเซอร์ในรถยนต์

เซ็นเซอร์ในรถยนต์จะวัดอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในรถยนต์จะถูกส่งเข้าสู่ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิของห้องโดยสารให้เป็นไปตามที่ต้องการ

อุปกรณ์วัดแสงอาทิตย์

อุปกรณ์วัดแสงอาทิตย์จะวัดความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่รถยนต์ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกร้อนของผู้โดยสารภายในรถยนต์ ข้อมูลที่ได้จะนำไปประมวลผลร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอื่นๆ ข้อมูลจากอุปกรณ์วัดแสงอาทิตย์จะถูกส่งไปยังระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิของห้องโดยสารให้เป็นไปตามที่ต้องการ

เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นจะวัดความชื้นภายในห้องโดยสาร ช่วยควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารและลดความชื้นในอากาศภายในห้องโดยสาร ซึ่งเป็นการทำงานที่สำคัญของระบบปรับอากาศในรถยนต์ ช่วยป้องกันไม่ให้กระจกรถเป็นฝ้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิอีวาโปเรเตอร์

เซ็นเซอร์ควบคุมแรงดันสารทำความเย็น

อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน

แผงควบคุมอากาศและอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU)

แผงควบคุมระบบปรับอากาศทำการปรับค่าการควบคุมอากาศโดยผู้โดยสารรถยนต์
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของระบบปรับอากาศ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของห้องโดยสารโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

ดูผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอากาศเพิ่มเติม