ผลิตภัณฑ์เชิงสื่อสารและสารสนเทศ ระบบสื่อสารระหว่างมนุษย์และรถยนต์ (HMI)

ระบบสื่อสารระหว่างมนุษย์และรถยนต์ (HMI) ของเด็นโซ่ จะให้คำแนะนำแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ตามสถานการณ์ขับขี่ที่เหมาะสมในการขับขี่ โดยไม่รบกวนสมาธิของผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส เป็นการกระตุ้นให้มีสมาธิในการขับรถ 

ส่วนประกอบ

ระบบนำทางการขับขี่

ระบบนำทางการขับขี่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถและระบุเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ระบบจะนำทางผู้ขับด้วยสัญญาณวิทยุที่ส่งจากระบบดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ข้อมูลแผนที่ ความเร็วและทิศทางของรถ และข้อมูลอื่นๆ

เสาอากาศรวม

ระบบเสาอากาศรวมของเด็นโซ่ได้รวมเอาอุปกรณ์เสาอากาศของ GPS (ระบบระบุตำแหน่งบนโลก), VICS (ระบบข้อมูลและการสื่อสารในยานพาหนะ) และ ETC (ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ) ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพและติดตั้งได้ง่าย

เสาอากาศแบบออปติคอลบีคอน

เสาอากาศแบบออปติคอลบีคอนเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งไว้ใกล้กับถนนเพื่อการสื่อสารแบบสองทางระหว่างรถยนต์และสถานีควบคุมการจราจร ด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดระยะใกล้แบบระบุทิศทาง อุปกรณ์นี้จะป้องกันไม่ให้ยานพาหนะรบกวนการสื่อสารระหว่างกัน

ชุดเรือนไมล์

ชุดเรือนไมล์จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ผ่านมาตรอัตราเร็ว เกจน้ำมันเชื้อเพลิง เกจอุณหภูมิน้ำ มาตรระยะทาง และตัวระบุอื่นๆ

อุปกรณ์ Head-Up Display

อุปกรณ์ Head-Up Display จะแสดงความเร็วของรถและข้อมูลอื่นๆ บนหน้าจอด้านหน้าเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์มองเห็น สามารถติดตั้งแยกจากชุดเรือนไมล์เป็นระบบช่วยขับขี่ได้

ตัวควบคุมแบบ Remote Touch

ตัวควบคุมแบบ Remote Touch ทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถควบคุมระบบนำทางการขับขี่ได้ด้วยรีโมทคอนโทรล เช่นเดียวกับเมาส์คอมพิวเตอร์ ระบบนี้ทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถควบคุมสัญลักษณ์และการทำงานบนหน้าจอของระบบนำทางรถยนต์ได้