ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนรถยนต์ ระบบจัดการเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์

ด้วยจุดแข็งด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ ระบบจัดการเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ของเด็นโซ่ ยังสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน

ส่วนประกอบ

อุปกรณ์ควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์

อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดสำหรับรถจักรยานยนต์

คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถจักรยานยนต์

แม็กเนโต ตัวสร้างกำลังไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์