ศูนย์บริการ

นับตั้งแต่ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทเด็นโซ่มุ่งมั่นในนโยบาย "ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้วางตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกของลูกค้า" นอกจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ยังได้ก่อตั้งศูนย์บริการทั่วโลก ตามความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับลูกค้า ด้วยนโยบาย 3 ประการ ดังนี้

1) การนำเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและตรงกับความต้องการของลูกค้า

2) การสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมอย่างแม่นยำและทันที ด้วยราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด

3) การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการลดความไม่สะดวกของลูกค้า

ศูนย์บริการเด็นโซ่ทั่วโลก

เด็นโซ่ได้ก่อตั้งศูนย์บริการในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย/โอเชียเนีย และจีน ในปัจจุบันเด็นโซ่มีศูนย์บริการรวมประมาณ 5,000 แห่งที่ดำเนินงานโดยบริษัทจัดจำหน่ายใน 28 บริษัททั่วโลก เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของเรา เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ ผู้จัดจำหน่ายของผู้ผลิตรถยนต์ และตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศและภูมิภาค และนำเสนอบริการเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมแซม เรายังติดตามและประเมินผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์