DRIVEN BASE

ข้อตกลงการใช้งาน

บทนำ

ข้อมูลที่นำเสนอด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้ในฐานะข้อตกลงสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ของเด็นโซ่ ณ เว็บไซต์ https://www.denso.com
โปรดใช้งานด้วยความยินยอม และข้อตกลงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
โดยข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์นี้

บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น คำนึงถึงข้อควรระวังทุกประการในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์นี้ แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความทันต่อเวลา และประโยชน์ในการใช้งานของข้อมูลนั้นได้
บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้
โดยกฎทั่วไป บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น อาจแก้ไขหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นอกจากนี้ บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น อาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เมื่อมีเหตุจำเป็น หรือจากการตัดสินใจอื่นๆ ภายในบริษัท
บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงหรือการลบข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ หรือการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

คำแนะนำการใช้งาน

เราขอแนะนำให้ใช้ Microsoft Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 หรือสูงกว่า / หรือ Firefox เวอร์ชั่น 35 หรือสูงกว่า / หรือ Safari (iOS8) หรือสูงกว่า หรือ Chrome เวอร์ชั่น 40 หรือสูงกว่าหรือ Browser (Android4.1) หรือสูงกว่า ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ แต่เมื่อใช้เบราว์เซอร์อื่นๆ หรือขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าชมได้อย่างเหมาะสม

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อการใช้งานเป็นการส่วนตัวเท่านั้น สำหรับการใช้งานอื่นๆ (ได้แก่ การทำซ้ำ การส่งต่อ การเผยแพร่ การถ่ายโอน และการแปล ฯลฯ เช่นเดียวกับด้านล่างนี้) ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า และเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของบริษัทของเราที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายความลับทางการค้า รวมถึงกฎหมายอื่นๆ เครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า หรือเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของเด็นโซ่ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนล่วงหน้าจากเด็นโซ่

กิจกรรมที่ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

ไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ภายในเว็บไซต์นี้

 1. กิจกรรมที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นส่วนตัวของบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น หรือบุคคลที่สามอื่นๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เผยแพร่ลงภายในเว็บไซต์นี้

 2. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ด้วยถ้อยคำหมิ่นประมาท ให้ร้าย หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

 3. กิจกรรมที่ถือเป็นหรืออาจจะถือเป็นการลามก อนาจาร หรือหยาบคาย

 4. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะนำไปสู่การกระทำผิดทางอาญา

 5. การลงทะเบียนหรือการส่งที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่น หรือการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น

 6. กิจกรรมทางการค้าหรือกิจกรรมที่ได้รับแรงจูงใจทางการค้าอื่นๆ

 7. กิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อเกียรติยศหรือความน่าเชื่อถือของบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น หรือเว็บไซต์นี้

 8. การใช้หรือการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่กิจกรรมดังกล่าว

 9. กิจกรรมที่ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมาย

 10. กิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น เห็นว่าไม่เหมาะสมในเวลาใดก็ตาม

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น คำนึงถึงข้อควรระวังทุกประการเมื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ ตรงตามทุกวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ หรือปลอดภัย ฯลฯ และบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้ของผู้ใช้ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้

แนวคิดและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ในกรณีที่ บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ได้รับการร้องขอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในการให้ข้อมูลลับหรือข้อมูลพิเศษอื่นๆ (รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี การตลาด ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ข้อมูลดังกล่าว") บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธในการให้หรือรับข้อมูลดังกล่าว
ภายใต้สัญญาที่จะให้ความเคารพในการรักษาความลับ เด็นโซ่จะไม่ยอมรับข้อผูกมัดใดก็ตามที่จะให้ความเคารพต่อการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ เราจะไม่ยอมรับสัญญาผูกมัดใดๆ ในการใช้หรือประเมินข้อมูลดังกล่าว

ลิงค์มายังเว็บไซต์บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น

ลิงค์มายังเว็บไซต์บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จะได้รับอนุญาตภายใต้กรณีที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปนี้ ไม่ว่าลิงค์นั้นจะมาจากบุคคลหรือบริษัทก็ตาม

 1. การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่อยู่ในการครอบครองของบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น เป็นสิ่งต้องห้าม เราขอห้ามลิงค์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการระบุแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวผิดพลาด

 2. เราขอห้ามลิงค์ใดๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ที่มีข้อมูลซึ่งจงใจที่จะให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความสูญเสียความน่าเชื่อถือของบริษัทของเรา หรือบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ

  • เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว ภาพบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ ที่เป็นของบริษัทของเรา หรือบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ

  • เว็บไซต์ที่มีคำกล่าวที่อาจทำให้ผู้อ่านตีความผิดว่ามีการจัดแนวร่วมหรือการร่วมมือกับบริษัทของเรา หรือมีการยอมรับจากบริษัทของเราไปยังเว็บไซต์ต้นทางของลิงค์นั้นๆ

  • เว็บไซต์ที่ที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่มีความเสี่ยงที่จะแทรกแซงการดำเนินการของเว็บไซต์ของเรา หรือละเมิดคำสั่งหรือมาตรฐานความประพฤติสาธารณะ หรือกฎหมายต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับ

การปรับเปลี่ยนรูปภาพ

ห้ามปรับเปลี่ยนรูปภาพบนเว็บไซต์ รวมถึงแคตตาล็อกและโปสเตอร์ ฯลฯ ที่เผยแพร่โดยบริษัทของเรา และรวมถึงสิทธิ์ในรูปภาพบุคคล, ลิขสิทธิ์ต่างๆ, สิทธิ์ของบริษัทคู่ค้าและบริษัทโฆษณา ฯลฯ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เนื้อหาของเว็บไซต์อื่น (ต่อไปนี้จะกล่าวว่า เว็บไซต์ที่ลิงค์) ที่มีลิงค์ไปยัง /หรือลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว มายังเว็บไซต์ของบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น นี้ ต้องได้รับการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการของเว็ปไซต์ที่ลิงค์ และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานและกฎหมายลิขสิทธิ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ลิงค์แต่ละเว็บไซต์ บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็ปไซต์ที่ลิงค์ดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

การตีความและการใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ และข้อความ "เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้" ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ภายในประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากไม่มีการทำข้อตกลงเป็นพิเศษ ข้อขัดแย้งใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ต้องได้รับการฟ้องร้องในศาลในขั้นต้น ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของศาลเขตนาโกย่า