Chính sách mua hàng

DENSO đã mở rộng cơ sở và hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới đồng thời nỗ lực thực hiện mua hàng tối ưu trên toàn cầu; phát triển và giới thiệu những sản phẩm tốt nhất với chi phí thấp nhất một cách kịp thời nhất bằng cách tạo cơ hội công bằng và cởi mở cho tất cả các nhà cung cấp.