Trung tâm nghiên cứu và phát triển DENSO Yoshifumi Kato Giám đốc điều hành