Điều hòa xe buýt

Điều hòa xe bus

Mẫu LD8-I 09 (Dành cho xe buýt lớn)

Mẫu DJP-M (Dành cho xe buýt nhỡ)

Mẫu MSD 8 (Dành cho xe buýt nhỏ)