Sản phẩm kiểm soát lái và an toàn Hệ thống điều khiển phanh

Các hệ thống điều khiển phanh góp phần giảm tốc an toàn và tăng độ ổn định của xe trong khi phanh. Các hệ thống này bao gồm các hệ thống ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh), TRC (Hệ thống kiểm soát độ bám đường) và VSC (Điều khiển độ ổn định xe).

DENSO phát triển các cảm biến điều khiển phanh có độ tin cậy cao và Bộ điều khiển điện tử cho khả năng định thời và điều khiển ở độ chính xác cao.

Linh kiện

Cảm biến áp lực phanh

Cảm biến tốc độ bánh xe

Cảm biến quán tính cho hệ thống ESC

Cảm biến gia tốc cho hệ thống giảm xóc