DRIVEN BASE

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

De hieronder weergegeven informatie fungeert als overeenkomst voor de gebruikers van de websites van DENSO op https://www.denso.com.
Als u deze websites gebruikt, geeft u aan in te stemmen met de overeenkomst. Verder kan deze overeenkomst worden gewijzigd wanneer dat nodig is. In dat geval wordt de overeenkomst van kracht zodra deze op deze website is geplaatst.

Voor toegang tot deze website gelden deze “Gebruiksvoorwaarden van website” (hierna “Gebruiksvoorwaarden” genoemd). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u op de hoogte bent van de Gebruiksvoorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Gebruik deze website niet als u een of meerdere Gebruiksvoorwaarden niet accepteert.

Deze website is samengesteld door DENSO EUROPE B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die is gevestigd op het adres Hogeweyselaan 165 (1382 JL) in Weesp (hierna “DENSO” genoemd). Ons btw-nummer is NL800734853B01. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Hilversum onder nummer 320 50077.

De “Inhoud” van deze website omvat, maar is niet beperkt tot: tekst, afbeeldingen, audio en onderliggende broncode/objectcode (waaronder, maar niet beperkt tot, HTML-code en Java-code) van deze website en delen hiervan. DENSO Corporation doet zijn uiterste best om op deze website correcte informatie te plaatsen, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie correct, tijdig en bruikbaar is.

DENSO accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
Als algemene regel geldt dat DENSO zonder voorafgaande kennisgeving alle informatie die op deze website wordt weergegeven mag wijzigen of verwijderen.
DENSO mag de toegang tot deze website ook tijdelijk opschorten of definitief stopzetten wanneer we dat nodig achten of andere instanties ons hiertoe verplichten.
DENSO accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die voortvloeit uit de wijziging of verwijdering van informatie op deze website of de tijdelijke opschorting of definitieve stopzetting van de toegang tot deze website.

Aanbevolen omgeving

We raden u aan Microsoft Internet Explorer versie 10 of hoger, Firefox versie 35 of hoger, Safari (iOS8) of hoger, Chrome versie 40 of hoger of Browser (Android 4.1) of hoger te gebruiken voor het bekijken van deze website. Deze website is mogelijk niet toegankelijk of wordt niet goed weergegeven wanneer er andere browsers worden gebruikt of de webbrowser op een bepaalde manier is geconfigureerd.

Auteursrecht, handelsmerken enzovoort.

De informatie over producten, services en technologieën die op deze website wordt geplaatst, wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendom. U mag deze informatie uitsluitend gebruiken voor persoonlijk gebruik. Voor alle andere vormen van gebruik (zoals duplicatie, verzending, distributie, overdracht en vertaling) moet vooraf schriftelijke toestemming worden verkregen. Het handelsmerk, de merknaam en bedrijfslogo's die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door onder andere de wetgeving inzake handelsmerken en oneerlijke concurrentie. Het handelsmerk, de merknaam of de bedrijfslogo's van DENSO zijn niet beschikbaar voor gebruik zonder voorafgaande, expliciete schriftelijke toestemming van DENSO.

Verboden activiteiten

De volgende activiteiten zijn verboden op deze website:

 1. Activiteiten die inbreuk (kunnen) maken op de eigendomsrechten of de privacy van DENSO of een andere derde partij. Verder gaat het hierbij ook om het gebruik van persoonlijke gegevens die op deze website zijn geplaatst.

 2. Activiteiten die (kunnen) leiden tot verlies of schade voor DENSO of een andere derde partij. Het is ook verboden om DENSO Corporation of een andere partij te onderwerpen aan belediging, smaad of laster.

 3. Activiteiten die als aanstootgevend, pornografisch of blasfemisch (kunnen) worden beschouwd.

 4. Activiteiten die een strafbaar feit vormen of hiertoe kunnen leiden.

 5. Het e-mailadres van iemand anders registreren of verzenden, of het zich voordoen als iemand anders.

 6. Commerciële activiteiten of andere activiteiten met een commercieel motief.

 7. Activiteiten die de reputatie of betrouwbaarheid van DENSO of deze website schaden.

 8. Het gebruik of de verspreiding van computervirussen en andere schadelijke programma's of acties die kunnen leiden tot dergelijke activiteiten.

 9. Activiteiten die in strijd (kunnen) zijn met de wetgeving.

 10. Andere activiteiten die DENSO, op welk moment dan ook, ongepast vindt.

Afwijzing van aansprakelijkheid

DENSO treft alle benodigde voorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van informatie op deze website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie precies klopt, nuttig en betrouwbaar is, aan uw eisen voldoet, veilig is, enzovoort. Verder accepteert DENSO Corporation geen aansprakelijkheid voor mogelijke verliezen die kunnen voortvloeien uit het feit dat u deze informatie gebruikt of niet kunt gebruiken, of voor mogelijke schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website door u.

Ideeën en andere suggesties

Tenzij DENSO het algemene publiek via de website vraagt vertrouwelijke of andere exclusieve informatie te verstrekken (zoals ideeën over uw technologie, marketing, producten, enzovoort, hierna "dergelijke informatie" genoemd), weigeren we dergelijke informatie te ontvangen.
In het onwaarschijnlijke geval dat dergelijke informatie wordt verstrekt zonder dat daarbij expliciet wordt aangegeven dat DENSO zich bij de acceptatie van dergelijke informatie verplicht om deze geheim te houden, dient u er rekening mee te houden dat DENSO geen enkele verplichting accepteert om zich aan de geheimhouding van dergelijke informatie te houden.
Verder accepteren we geen enkele verplichting tot het gebruik of de evaluatie van dergelijke informatie.

Links naar de website van DENSO Corporation

Links naar deze website zijn onder de volgende voorwaarden toegestaan, ongeacht het feit of de link afkomstig is van een individu of een bedrijf.

 1. Het gebruik van een geregistreerd handelsmerk door DENSO Corporation is verboden. We weigeren links die verwarring kunnen stichten over de herkomst van de informatie.

 2. We verbieden links vanaf websites die naar het volgende verwijzen.

  • Websites die informatie bevatten die bedoeld is om ons bedrijf of andere individuen of bedrijven te belasteren of de geloofwaardigheid hiervan aan te tasten.

  • Websites die auteursrechten of rechten inzake geregistreerde handelsmerken, bezittingen of privacy of andere rechten van ons bedrijf of andere individuen of bedrijven in het geding brengen.

  • Websites die verklaringen bevatten die ervoor kunnen zorgen dat de lezer onterecht gaat denken dat er een (samenwerkings)verband is met ons bedrijf of dat de website of de herkomst van de link de goedkeuring van ons bedrijf kan wegdragen.

  • Websites waarop het voorgaande niet van toepassing is, maar die mogelijk wel de werking van onze website kunnen verstoren of in strijd zijn met de openbare orde en standaarden voor fatsoen of wetgeving inzake voorschriften en regels.

Verspreiding van afbeeldingen en foto's

In principe wijzen we de verspreiding af van afbeeldingen op onze website of in andere catalogi en op posters en dergelijke die door ons bedrijf zijn gepubliceerd en die niet alleen op de rechten van ons bedrijf betrekking hebben, maar ook op een complexe manier op de portretrechten, auteursrechten, rechten van ontwikkelingspartijen en reclamebureaus, enzovoort.

Links naar websites van derde partijen

De inhoud van websites van derde partijen (waarna hierna wordt verwezen als linksites) waarnaar/waarvan er links op deze website staan, worden beheerd door de providers van die linksites en deze moeten voldoen aan de gebruiksvoorwaarden, de wetgeving inzake auteursrechten, enzovoort die op de desbetreffende linksites van toepassing zijn. DENSO Corporation accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke linksites.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Tenzij anders aangegeven, is op de wettelijke vereisten inzake het gebruik van deze website en de bepalingen in "Over deze website" het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen DENSO en de gebruiker als gevolg van de Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.