DENSO-gruppens långsiktiga policy 2030

Slogan

Inge hopp om planetens, samhällets och alla människors framtid

 

 

1. Våra mål för 2030

Ett företag som ständigt skapar värden för att berika mobiliteten som uppnår hållbarhet, lycka och trygghet för alla

Grön

Varaktig vitalitet för miljön

Bidra till hållbarhet genom att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan

Trygghet

Ge en känsla av välmående

Bidra till att framtidens mobilitet blir säkrare, bekvämare och enklare för alla

DENSO – företagsvideo -Grön-

DENSO – företagsvideo -Trygghet-

Inspiration

Göra skillnad

Bidra till lycka för alla genom inspirerande erbjudanden med mervärde

 

 

2. Princip

Tillvägagångssätt och inställning för att uppnå mål

Tillvägagångssätt

Inställning

 

 

3. Företagsklimat och vårt tillvägagångssätt mot 2030

Företagsklimat

Mot 2030