เด็นโซ่ในภาพรวม

เด็นโซ่เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในด้านเทคโนโลยี ระบบ และชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะทำโลกให้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ผลิตและคิดค้นขึ้นครั้งแรกของโลก

เด็นโซ่ทั่วโลก

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515

เด็นโซ่ประเทศไทย โรงงานผลิตแห่งแรกที่ก่อตั้งในต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท นิปปอนเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เพื่่อขยายการลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาค ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะให้ประเทศประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน และ ตลาดโลกในอนาคต

ยอดขายต่อปีมูลค่า 48.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 4 ปีต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาบุคลากรของเด็นโซ่ "Monozukuri is Hitozukuri" และความสำเร็จกับ 4 เหรียญทอง สาขางานกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning) การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ มาตรฐานสำคัญในการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ ของโลก

170,000 คน ใน 9 บริษัท ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย 200 แห่ง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศไทยทั้ง 9 บริษัท พัฒนาการผลิตร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดรถยนต์ในเทศ และความต้องการรถยนต์ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน

เด็นโซ่ในประเทศไทย

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515

ประเทศไทย โรงงานผลิตแห่งแรกที่ลงทุนในต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท นิปปอนเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 วิสัยทัศน์ของการขยายการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นศูนย์กลางของตลาดรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน

"Monozukuri is Hitozukuri" การสร้างงานที่ดี เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากร

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของเด็นโซ่ Monozukuri is Hitozukuri

ความสำเร็จของเด็นโซ่ในประเทศไทย กับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ในสาขางานกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning) 4 ปีต่อเนื่อง มาตรฐานสำคัญในการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เท่าเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ชั้นนำของโลก

พนักงานกว่า 8,500 คน ในกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

ตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทยทั้ง 9 บริษัท พัฒนาระบบการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และด้วยวิสัยทัศน์ของการลงทุนเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน