เด็นโซ่ในภาพรวม

เด็นโซ่เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในด้านเทคโนโลยี ระบบ และชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะทำโลกให้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ผลิตและคิดค้นขึ้นครั้งแรกของโลก

เด็นโซ่ทั่วโลก

เด็นโซ่ในประเทศไทย

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515

ประเทศไทย โรงงานผลิตแห่งแรกที่ลงทุนในต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท นิปปอนเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 วิสัยทัศน์ของการขยายการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นศูนย์กลางของตลาดรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน

"Monozukuri is Hitozukuri" การสร้างงานที่ดี เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากร

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของเด็นโซ่ Monozukuri is Hitozukuri

ความสำเร็จของเด็นโซ่ในประเทศไทย กับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ในสาขางานกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning) 4 ปีต่อเนื่อง มาตรฐานสำคัญในการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เท่าเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ชั้นนำของโลก

พนักงานกว่า 8,500 คน ในกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

ตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทยทั้ง 9 บริษัท พัฒนาระบบการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และด้วยวิสัยทัศน์ของการลงทุนเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน