บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียของเด็นโซ่  

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วนงานหลัก ดังนี้

1. การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เป็นศูนย์กลางในการวางนโยบายการดำเนินธุรกิจ งานวางแผน งานบัญชี งานกฎหมาย งานจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วน งานทรัพยากรมนุษย์ งานฝึกอบรมบุคลากร งานวิเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตงาน วางแผนการผลิต และงานอบรมด้านเทคนิค

2. การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศไทย เป็นการรวมศูนย์ดำเนินการเพื่อการจัดการงานธุรกิจ มุ่งเน้นการเสริมประสิทธิภาพและการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า อาทิ งานธรุการ การเงินการบัญชี การประชาสัมพันธ์ การจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทำหน้าที่ในการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์จากต้นแบบสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ภาพรวมบริษัท

พ.ศ. 2550
ก่อตั้ง
383
จำนวนพนักงาน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
สำนักงานประจำภูมิภาค
เอเชียและโอเชียเนีย

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด

ที่อยู่
888 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์
+66 (0) 2315 9500
โทรสาร
+66 (0) 2315 9559
ผู้บริหารระดับสูง
นายชินโกะ คุวามูระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายนาโอโตะ อินนูซูกะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่
100%
ธุรกิจหลัก
เป็นสำนักงานภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียของเด็นโซ่ ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
แผนที่ตั้งบริษัท

ศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy (ประเทศไทย)

ที่อยู่
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
700/87 หมู่ 1 ถ.บางนา ตราด กม.57
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์
+66 (0) 3821 4649, +66 (0) 3821 4651-4
โทรสาร
+66 (0) 3821 4656, +66 (0) 3821 4660
บทบาทและความรับผิดชอบ
1.เป็นศูนย์ฝึกอบรมในระดับภูมิภาคแห่งแรก ที่ก่อตั้งในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
2. เปิดหลักสูตรหลากหลายเพื่่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน รวมถึง การฝึกทักษะด้านการผลิต การบำรุงรักษา ความปลอดภัย ทักษะด้านเทคนิค และหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหาร

สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

รู้จักกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย