บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทและโรงงานผลิตที่ก่อตั้งในต่างประเทศแห่งแรกของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ทั่วโลก

เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2515 บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้ง 3 โรงงาน คือ โรงงานสำโรง โรงงานบางปะกง และ โรงงานเวลโกรว์ มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัตถุดิบในปริมาณที่น้อยลงและสามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมประหยัดพลังงาน และ เลิก ลด การใช้สารอันตราย 4 ชนิด ทั้งปรอท ตะกั่ว โครเมียม และ แคดเมียม ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

 

ภาพรวมบริษัท

พ.ศ.2515
ก่อตั้ง
3,569
จำนวนพนักงาน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
Electric, Thermal, Powertrain
ผลิตภัณฑ์

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง)

ที่อยู่
369 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
+66 (0) 2758 4646, +66 (0) 2394 0481
โทรสาร
+66 (0) 2758 4644, +66 (0) 2384 0884
ผู้บริหารระดับสูง
นายโยชิโอะ นะกะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่
51.3%
ธุรกิจหลัก
ผลิต Cooling Unit, Evaporator, HVAC (Heating Ventilation Air Conditioner)
แผนที่ตั้งบริษัท

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะกง)

ที่อยู่
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
700/87 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์
+66 (0) 3821 4649, +66 (0) 3821 4651-4
โทรสาร
+66 (0) 3821 4656, +66 (0) 3821 4660
ผู้บริหารระดับสูง
นายโยชิโอะ นะกะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่
51.3%
ธุรกิจหลัก
ผลิต Alternator, Starter, Wiper Motor, Magneto, Glow Plug, และอื่นๆ
แผนที่ตั้งบริษัท

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานเวลโกรว์)

ที่อยู่
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
85 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.36
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์
+66 (0) 3857 1717
โทรสาร
+66 (0) 3857 1710
ผู้บริหารระดับสูง
นายโยชิโอะ นะกะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ถีอหุ้นโดยเด็นโซ่
51.3%
ธุรกิจหลัก
ผลิต Condenser, Radiator, Inter Cooler, Oil Cooler, และอื่นๆ
แผนที่ตั้งบริษัท

สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

รู้จักกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

ประกาศนียบัตร  / รางวัล

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ IATF 16949 : 2016
 • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ TIS 18001
 • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 14001
 • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ OHSAS 18001
 • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO9001 : 2015

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills Competition) สาขางานกลึงอัตโนมัติ CNC Turning (4 ปีต่อเนื่อง พ.ศ. 2552, 2554, 2556, 2558)
 • รางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ระดับทอง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2559
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2559, 2560, 2561
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2558
 • รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559