บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัทผู้ผลิตระบบคอมมอนเรล อุปกรณ์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง และหัวฉีดแก๊สโซลีน 

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตระบบคอมมอนเรล (Common Rail System) ที่เป็นอุปกรณ์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง และผลิตหัวฉีดแก๊สโซลีน (Gasoline Injector) ซึ่งเป็นฐานการผลิตลำดับที่ 3 ของกลุ่มเด็นโซ่ทั่วโลก และเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทย สิ่งที่บริษัทของเราภาคภูมิใจคือการได้รับความเชื่อถือจากบริษัท โตโยต้า ต่อผลิตภัณฑ์คอมมอนเรล จากประเทศญี่ปุ่น มาสู่การผลิตในประเทศไทย

ความมุ่งหวังของเราที่จะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ หรือ รถกระบะ เพื่อส่งออกไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก โดยได้เพิ่มกำลังการผลิตและการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในนาม GDP (Gasoline Direct Injection Pump) และยังมุ่งหวังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งสำหรับสายการผลิตแบบ High Precision เพื่อให้ธุรกิจของ SDM เติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

 

ภาพรวมบริษัท

พ.ศ. 2545
ก่อตั้ง
3,211
จำนวนพนักงาน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
Powertrain
ผลิตภัณฑ์

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่อยู่
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
700/618 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์
+66 (0) 3821 0100
โทรสาร
+66 (0) 3821 0116, +66 (0) 3821 0119
ผู้บริหารระดับสูง
นายยาซูชิ นากามูระ
ประธานกรรมการ
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่
90%
ธุรกิจหลัก
ผลิตระบบคอมมอนเรลและผลิตหัวฉีดน้ำมันแก๊สโซลีน
แผนที่ตั้งบริษัท

สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

รู้จักกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทย

ประกาศนียบัตร / รางวัล

ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 14001, OHSAS 18001
  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO /TS16949
  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 50001

รางวัล

  • สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ระดับทอง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2559
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2559
  • รางวัลศูนย์เรียนรู้ สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน QCC ในระดับอาเซียน 2 ปีต่อเนื่อง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 และ รางวัลชนะเลิศ ในระดับ Global ปี พ.ศ. 2558