DRIVEN BASE
sdm-img-main

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัทผู้ผลิตระบบคอมมอนเรล อุปกรณ์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง และหัวฉีดแก๊สโซลีน

 • sdm-img-exterior
 • sdm-img-production

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตระบบคอมมอนเรล (Common Rail System) ที่เป็นอุปกรณ์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง และผลิตหัวฉีดแก๊สโซลีน (Gasoline Injector) ซึ่งเป็นฐานการผลิตลำดับที่ 3 ของกลุ่มเด็นโซ่ทั่วโลก และเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทย สิ่งที่บริษัทของเราภาคภูมิใจคือการได้รับความเชื่อถือจากบริษัท โตโยต้า ต่อผลิตภัณฑ์คอมมอนเรล จากประเทศญี่ปุ่น มาสู่การผลิตในประเทศไทย

ความมุ่งหวังของเราที่จะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ หรือ รถกระบะ เพื่อส่งออกไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก โดยได้เพิ่มกำลังการผลิตและการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในนาม GDP (Gasoline Direct Injection Pump) และยังมุ่งหวังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งสำหรับสายการผลิตแบบ High Precision เพื่อให้ธุรกิจของ SDM เติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2545
ธุรกิจหลัก บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง (ปั๊มเชื้อเพลิงและหัวฉีด)
ที่อยู่

อมตะ ซิตี้ ชลบุรี 700/618 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

MAP
TEL +66-3821-0100
แฟกซ์ +66-3821-0116, +66-3821-0119
ผู้บริหารระดับสูง ดร.ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง
ประธานกรรมการ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น 90%
คนอื่น ๆ
จำนวนพนักงาน 3,163(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563)
ผู้บริหารระดับสูง นายยาซูชิ นากามูระ
ประธานกรรมการ
ถือหุ้นโดยเด็นโซ่ 90%
ธุรกิจหลัก ผลิตระบบคอมมอนเรลและผลิตหัวฉีดน้ำมันแก๊สโซลีน

ประกาศนียบัตร / รางวัล

 • ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 14001, OHSAS 18001

  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO /TS16949

  • ประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 50001

 • รางวัล

  • สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ระดับทอง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2559

  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ. 2559

  • รางวัลศูนย์เรียนรู้ สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน QCC ในระดับอาเซียน 2 ปีต่อเนื่อง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 และ รางวัลชนะเลิศ ในระดับ Global ปี พ.ศ. 2558