DRIVEN BASE
alt

ร่วมงานกับเรา

การผลิตที่ดีขึ้น เป็นผลจาก
การที่เราพัฒนาบุคคลากร
อย่างต่อเนื่อง

หลักปรัชญาด้านทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสริมศักยภาพบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เด็นโซ่สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการพัฒนาของพนักงานแต่ละบุคคล และการทำงานแบบทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ เราเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพราะความสำเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคลากรและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของพวกเขาเหล่านั้น เราให้คำมั่นที่จะดูแลพนักงานของเราให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงสนับสนุนให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ

  • alt

ระบบประเมินที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากร

เด็นโซ่ให้ความสำคัญกับบุคลากรและเชื่อมั่นในการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อทุกคนทั่วโลก เราเชื่อว่าความคิดเห็นและผู้คนที่หลากหลายสามารถช่วยสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้ แม้ว่าจะเป็นช่วงช่วงเวลาที่ยากลำบาก เรายึดมั่นการสร้างเสถียรภาพการจ้างงาน และส่งเสริมการจ้างงานระยะยาวให้กับพนักงานของเรา


การจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยสมาชิกทุกคน

แบ่งปันนโยบายและเป้าหมายขององค์กรกับพนักงานทุกคนเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทของตัวเอง


สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานอาชีพใด เรามีประสบการณ์ที่ท้าทาย การฝึกอบรม และ โอกาสของการโยกย้ายตำแหน่งงานเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการทำงานของคุณได้


การทำงานเป็นทีม

เราสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างทั้งภายในองค์กรและเวทีภายนอก

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเด็นโซ่

ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ

  • alt

เราเชื่อว่าการสร้างงาน (Monozukuri) คือการสร้างคน (Hitozukuri) เราสามารถสรรสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าเรามุ่งพัฒนาพนักงานของเรา และเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและการก้าวข้ามขีดจำกัดของการคิดค้นเทคโนโลยี เรารับฟังและเรียนรู้จากพนักงานของเราเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและรับมือกับความท้าทายเพื่อพัฒนาต่อไป

รากฐานของการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเด็นโซ่คือการพัฒนาผ่านการทำงาน เราเชื่อว่าความท้าทายในการทำงานเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาและเราสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาว โดยการมอบหมายงานในระดับสูงเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ เรายังเชื่ออีกว่าการติชมและสอนงานอย่างต่อเนื่องจำเป็นต่อการพัฒนางาน เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมมากมายที่ถูกออกแบบเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากการทำงาน

หลักสูตรการพัฒนาของเด็นโซ่

โอกาสระดับสากล

เด็นโซ่เป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลก เรามอบโอกาสการทำงานในโครงการที่หลากหลายครอบคลุมเครือข่ายทั่วโลกของเราซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัท 200 แห่ง และศูนย์วิจัยใน 35 ประเทศและภูมิภาค


หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ

การพัฒนาอย่างมืออาชีพมุ่งเน้นที่องค์กรแห่งนวัตกรรม เป้าหมายทางธุรกิจ และ กลยุทธทางธุรกิจระดับสากลโดยผู้ชำนาญการด้านการสอนระดับโลก


โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์

โอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนในอาชีพของคุณ