DRIVEN BASE

การรับสมัครงาน

ดอกจัน(*) หมายถึงจำเป็นต้องป้อน

ประเภท *
ชื่อ*

ข้อควรทราบเกี่ยวกับคำตอบจากบริษัทของเรา

  1. การตอบกลับของคุณอาจถูกส่งทางจดหมาย โทรศัพท์ หรือโทรสาร โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการสอบถามของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีดังกล่าวเราจะพิมพ์หรือใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา
  2. การตอบกลับทั้งหมดถูกเตรียมขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการตอบการสอบถามของคุณโดยเฉพาะ เนื้อหาของการตอบกลับของเราไม่ควรถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเด็นโซ่
  3. แม้ว่าส่วนที่รับผิดชอบจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการตอบการสอบถามหรือคำแนะนำของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสอบถามบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้เวลาและเราไม่รับประกันว่าจะตอบคำขอทั้งหมดได้ โปรดทราบการสอบถามที่ได้รับในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสิ้นปีถึงปีใหม่ และวันหยุดในฤดูร้อนจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป