ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน

เด็นโซ่นำเสนอระบบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศสำหรับครอบครัวและการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งระบบสำหรับอุตสาหกรรม เด็นโซ่ได้พัฒนาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ความชำนาญในเทคโนโลยียานยนต์ของเรา
ผลิตภัณฑ์บางรายการมีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น