ระบบและส่วนประกอบยานยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน (OEM)

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนรถยนต์

เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน เด็นโซ่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนรถยนต์ที่แก้ปัญหาต่างๆ อาทิ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และทางเลือกพลังงานที่หลากหลาย เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก 

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอากาศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เด็นโซ่มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์ ปัจจุบัน เด็นโซ่ยังได้ทุ่มเทความพยายามสู่การสร้างระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พร้อมด้วยความสะดวกสบายที่มากขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมการขับขี่และผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

เด็นโซ่พัฒนาระบบช่วยเหลือการขับขี่มากมาย โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการตรวจจับที่คอยตรวจสอบสถานการณ์ในการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบควบคุมแสงสว่าง, ระบบพวงมาลัย, อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) สำหรับถุงลมนิรภัยหรือระบบควบคุมเบรก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บ 

ผลิตภัณฑ์เชิงสื่อสารและสารสนเทศ

เทคโนโลยีระบบสื่อสารระหว่างมนุษย์และรถยนต์ (HMI) จะให้คำแนะนำกับผู้ขับขี่รถยนต์ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อการขับขี่ ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย เด็นโซ่มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ 

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์

เทคโนโลยีของเด็นโซ่สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการขับขี่ เซ็นเซอร์ในตัวอุปกรณ์ อาทิเช่น เซ็นเซอร์แสงที่ตรวจจับความสว่างโดยรอบเพื่อเปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ โดยสามารถระบุสภาพของยานพาหนะแบบเรียลไทม์อย่างเหมาะสมเพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

มอเตอร์ขนาดเล็ก

เด็นโซ่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของโลกในผลิตภัณฑ์มอเตอร์ขนาดเล็กซึ่งส่วนประกอบรถยนต์ที่สำคัญ อาทิเช่น ระบบปัดน้ำฝนและกระจกไฟฟ้า และจะยังคงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยการมอบสินค้าที่มีความทนทานและเชื่อถือได้