ผลิตภัณฑ์เชิงสื่อสารและสารสนเทศ ระบบสื่อสารข้อมูล

ส่วนประกอบ

อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล (DCM)

เมื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์นำทางสำหรับรถยนต์ จอแสดงผลแบบมัลติทาสก์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถยนต์ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล (DCM) จะถูกใช้เพื่อสื่อสารข้อมูล ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์นี้จะทำให้ผู้ขับสามารถรับข้อมูลและส่งข้อมูลความปลอดภัย อาทิ การตรวจพบการบุกรุกเพื่อขโมยรถยนต์ ไปยังศูนย์ช่วยเหลืออื่นๆ ได้

อุปกรณ์สื่อสารระหว่างยานพาหนะด้วยกันและระหว่างยานพาหนะกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เทคโนโลยีสื่อสารระหว่างยานพาหนะด้วยกันและระหว่างยานพาหนะกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน (V2X) สามารถช่วยยกระดับความปลอดภัยและลดความแออัดบนท้องถนนได้ อุปกรณ์ V2X ของเด็นโซ่ ที่มีฟังก์ชันสื่อสารวิทยุในตัว ระบบตรวจจับตำแหน่งรถยนต์ และฟังก์ชันตรวจสอบสภาพการจราจร โดยจะนำมาใช้งานจริงในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน เร็วๆ นี้