ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนรถยนต์ ระบบจัดการเครื่องยนต์เบนซิน

ระบบจัดการเครื่องยนต์เบนซินจะควบคุมกระบวนการเผาไหม้ (ปริมาณของอากาศ, น้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาเผาไหม้) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ลดการปล่อยไอเสีย รวมถึงลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

ส่วนประกอบ

อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์

หน่วยสมองควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์เบนซิน จะทำงานตามความเร็วที่ควบคุมโดยผู้ขับ ขณะเครื่องยนต์ยังคงปล่อยไอเสียที่สะอาด เมื่อได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์เบนซินนี้ จะออกคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ ของเครื่องยนต์ อาทิเช่น การอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ และยังวินิจฉัยอีกด้วยว่าอุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่

อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณอากาศ

ในเครื่องยนต์เบนซิน อากาศจะถูกดึงเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผสมและเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายเพื่อสร้างแรงดัน อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณอากาศเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดปริมาณของอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปที่อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์ เพื่อคำนวณปริมาณสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะอัดฉีด

เรือนลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในเครื่องยนต์เบนซิน อากาศจะถูกดึงเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผสมและเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายเพื่อสร้างแรงดัน จากคำสั่งของอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์ โดยยึดตามข้อมูลอัตราการเร่งเครื่องของผู้ขับ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากเซ็นเซอร์อีกหลายชนิด เรือนลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์จะควบคุมปริมาณของอากาศที่จ่ายเข้าสู่เครื่องยนต์ ช่วยควบคุมความเร็วของรถได้ดีขึ้น ลดสารอันตรายจากไอเสียรถยนต์ และช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์รู้สึกปลอดภัยเมื่อขับขี่รถยนต์บนถนนที่ลื่น

โมดูลคันเร่ง

คันเร่งใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับระดับการยุบตัวของคันเร่งและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์
ซึ่งแสดงข้อมูลของผู้ขับรถยนต์ในการเพิ่มความเร็วของรถ และควบคุมตัวฉีดเพื่อปรับกำลังของเครื่องยนต์
โมดูลนี้จะควบคุมเครื่องยนต์เพื่อลดการปล่อยไอเสียอย่างแม่นยำ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพในการขับขี่ของรถยนต์

วาล์วควบคุมระบบไอดีแบบผันแปร

ระบบตรวจจับแรงดันในท่อร่วมไอดี

ในเครื่องยนต์เบนซิน อากาศจะถูกดึงเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผสมและเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายเพื่อสร้างแรงดัน ปริมาณของอากาศที่จ่ายเข้าซึ่งทำการวัดโดยอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณอากาศ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์ จะคำนวณปริมาณสูงสุดของเชื้อเพลิงสำหรับอัดฉีด ระบบตรวจจับแรงดันในท่อร่วมไอดีจะวัดแรงดันของท่อรวมไอดี (ทางเดินของระบบไอดี) ข้อมูลทั้งหมดนี้ช่วยให้อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์(ECU) ของเครื่องยนต์สามารถควบคุมปริมาณของการอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำมากขึ้น

ตัวกรองอากาศ

ระบบควบคุมไอดี

โมดูลรวมน้ำมันเชื้อเพลิง-อากาศ

ระบบควบคุมลิ้นปิด-เปิดแบบผันแปร

ระบบควบคุมลิ้นปิด-เปิดแบบผันแปรจะกำหนดระยะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ในการลำเลียงอากาศเข้าสู่กระบอกสูบและปล่อยไอเสียออกจากกระบอกสูบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องยนต์ ระดับการยุบตัวของคันเร่ง และปัจจัยอื่นๆ ระบบควบคุมลิ้นปิด-เปิดแบบผันแปร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์, ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยลดสารอันตรายจากไอเสียรถยนต์

วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมัน

วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันทำให้ระบบควบคุมลิ้นปิด-เปิดแบบผันแปร (VCT) สามารถระบุระยะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ในการลำเลียงอากาศเข้าและปล่อยไอเสีย ระบบควบคุมลิ้นปิด-เปิดแบบผันแปรแบบทั่วไปขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก วาล์วควบคุมการไหลของน้ำมันจะควบคุมแรงดันและปริมาณของน้ำมันเครื่องที่ถูกส่งไปยังระบบควบคุมลิ้นปิด-เปิดแบบผันแปร เพื่อทำให้ระบบทำงานอย่างเหมาะสม

หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ในเครื่องยนต์เบนซิน อากาศจะถูกดึงเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผสมและเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายเพื่อสร้างแรงดัน หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำละอองและฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่การไหลของระบบไอดี ซึ่งจะฉีดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุดที่คำนวณโดยอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์โดยยึดตามปริมาณของอากาศที่จ่ายเข้าไป

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

โมดูลปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะดึงน้ำมันเบนซินจากถังน้ำมันและเพิ่มแรงดันเพื่อส่งน้ำมันไปยังเครื่องยนต์ โมดูลปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองสำหรับขจัดอนุภาคต่างๆ ออกจากน้ำมันเบนซิน ตัวควบคุมระดับแรงดันสำหรับรักษาแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับที่เหมาะสมที่สุด และเกจส่งน้ำมันสำหรับวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

เซ็นเซอร์วัดแรงดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ตัวควบคุมระดับแรงดัน

ตัวหน่วงจังหวะน้ำมันเชื้อเพลิง

วาล์วปล่อยไอระเหย

ระบบตรวจสอบการรั่วของไอระเหยน้ำมันเบนซินจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังอากาศภายนอกมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษดังกล่าว ถังน้ำมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องมีอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันการรั่ว
หลังจากที่ไอระเหยถูกกักเก็บโดยชั่วคราวในกล่องดักน้ำมันที่มีถ่านกรองอยู่ ไอระเหยนี้จะถูกปล่อยไปยังเครื่องยนต์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณของไอระเหยที่ปล่อยไปยังเครื่องยนต์ถูกควบคุมโดยวาล์วปล่อยไอระเหย
วาล์วปล่อยไอระเหยเป็นวาล์วโซเลนอยด์ที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นอุปกรณ์โซเลนอยด์และส่วนที่เป็นทางเดินอากาศ (การปฏิบัติการที่ทำให้เครื่องยนต์สามารถดูดไอระเหยของน้ำมันเบนซินที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กล่องดักน้ำมันแบบใช้ถ่านกรอง เรียกว่าการปล่อยไอระเหย)

วาล์วปิดกล่องดักน้ำมัน

อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วของไอระเหย

ระบบตรวจสอบการรั่วของไอระเหยน้ำมันเบนซินจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังอากาศภายนอกมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษดังกล่าว ถังน้ำมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องมีอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันการรั่ว อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วของไอระเหยจะตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลในส่วนต่างๆ เหล่านี้หรือไม่
อุปกรณ์นี้จะใช้ปั๊มเพื่อสร้างอากาศในถังน้ำมันเชื้อเพลิงและใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันเพื่อวัดแรงดันภายในซึ่งต่ำกว่าแรงดันโดยรอบ หากแรงดันภายในไม่ถึงค่าที่ระบุไว้ อุปกรณ์นี้จะแจ้งว่ามีการรั่วไหลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทราบ อุปกรณ์นี้จะดำเนินการวิเคราะห์การรั่วไหลของไอระเหยในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเครื่องยนต์หยุดทำงาน
โดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณห้านาที

ปั๊มแรงดันสูง

ในเครื่องยนต์เบนซิน อากาศจะถูกดึงเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผสมและเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายเพื่อสร้างแรงดัน เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดน้ำมันโดยตรงจะส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์โดยตรง ปั๊มแรงดันสูงจะเพิ่มแรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ำมันจะถูกฉีดเข้าสู่อากาศอัดในกระบอกสูบในเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดน้ำมันโดยตรง น้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องได้รับการเพิ่มแรงดันอย่างสูงก่อนที่จะถูกฉีดเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์

หัวฉีดแรงดันสูง

ในเครื่องยนต์เบนซิน อากาศจะถูกดึงเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผสมและเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายเพื่อสร้างแรงดัน เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดน้ำมันโดยตรงจะส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์โดยตรง หัวฉีดแรงดันสูงจะฉีดและทำละอองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดน้ำมันโดยตรง เนื่องจากน้ำมันจะถูกฉีดเข้าสู่อากาศอัดในกระบอกสูบ น้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องได้รับการเพิ่มแรงดันอย่างสูงก่อนที่จะถูกฉีดเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์

เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการฉีดน้ำมันโดยตรง

เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดน้ำมันโดยตรงมีหัวฉีดแรงดันสูงซึ่งฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์ เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงจะวัดแรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นโดยปั๊มแรงดันสูง ด้วยข้อมูลจากเซ็นเซอร์นี้ จะทำให้อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์ออกคำสั่งเพื่อปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความเร็วและโหลดการทำงานของเครื่องยนต์

คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยนต์โดยสาร

กำลังเครื่องยนต์นั้นมาจากการจุดระเบิดที่ได้รับการควบคุมของสารผสมน้ำมันเบนซิน (ส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและอากาศ) ภายในเครื่องยนต์เบนซิน หัวเทียนจะสร้างประกายไฟฟ้าเพื่อจุดระเบิดในสารผสมน้ำมันเบนซิน คอยล์จุดระเบิดจะสร้างจังหวะไฟฟ้าสำหรับประกายไฟ คอยล์จุดระเบิดโดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่ในหัวเทียนแต่ละชิ้น คอยล์จุดระเบิดมักเรียกว่าคอยล์แท่งเนื่องจากมีรูปร่างเป็นแท่ง

หัวเทียนอิริเดียม

กำลังเครื่องยนต์นั้นมาจากการจุดระเบิดที่ได้รับการควบคุมของสารผสมน้ำมันเบนซิน (ส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและอากาศ) ภายในเครื่องยนต์เบนซิน หัวเทียนจะสร้างประกายไฟฟ้าเพื่อจุดระเบิดในสารผสมน้ำมันเบนซิน หัวเทียนที่มีขั้วไฟฟ้าที่ทำจากอิริเดียมอัลลอย ซึ่งมีจุดหลอมละลายสูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหัวเทียน เรียกว่าหัวเทียนอิริเดียม

เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (ชนิด MRE)

เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับตำแหน่งที่ถูกต้องของเพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์
โดยทำงานร่วมกับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณเพลาข้อเหวี่ยง เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวจะตรวจจับวงรอบกระแสไฟสำหรับแต่ละกระบอกสูบ และควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาการจุดระเบิด
ในเครื่องยนต์ที่มีระบบควบคุมลิ้นปิด-เปิดแบบผันแปร (VCT) เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวจะปรับระยะเวลาของ VCT
โดยยึดตามการเปลี่ยนแปลงของแรงต้านแม่เหล็ก เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวของอุปกรณ์กึ่งตัวนำจะตรวจสอบตำแหน่งที่เหมาะสมของเพลาลูกเบี้ยว และวงจรประมวลผลสัญญาณในตัวจะส่งสัญญาณในรูปแบบดิจิตอลไปยังอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์

เซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณเพลาข้อเหวี่ยง (ชนิด MPU)

เซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณเพลาข้อเหวี่ยงจะตรวจจับความเร็วของเครื่องยนต์และตำแหน่งเชิงมุมของเพลาข้อเหวี่ยง อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเหล่านี้เพื่อคำนวณปริมาณและระยะเวลาการอัดฉีดเนื้อมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงระยะเวลาในการจุดระเบิดที่เหมาะสมที่สุด

Knock Sensor (ชนิดไม่ส่งเสียงก้อง)

เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจน

เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจนจะวัดปริมาณของออกซิเจนที่ตกค้างอยู่ในไอเสีย ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ไอเสียจะเคลื่อนที่ผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งส่วนประกอบอันตรายในไอเสียจะได้รับการทำให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดสารพิษในระบบไอเสีย การเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศที่ดูดเข้าสู่เครื่องยนต์ต้องได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำที่อัตราส่วนที่เหมาะสม อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์ จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจนเพื่อตรวจจับความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนจริงของอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปรับปริมาณของการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง

เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงจะตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในไอเสีย ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ไอเสียจะเคลื่อนที่ผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งส่วนประกอบอันตรายในไอเสียจะได้รับการทำให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดสารพิษในระบบไอเสีย การเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศที่ดูดเข้าสู่เครื่องยนต์ต้องได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำที่อัตราส่วนที่เหมาะสม อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ของเครื่องยนต์ จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงและเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจนเพื่อตรวจจับความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนจริงของอากาศ-น้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของอากาศ-น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปรับปริมาณของการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้งานร่วมกันของเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวนี้ เมื่อเทียบกับการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจนเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดการควบคุมอัตราส่วนระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่แม่นยำมากขึ้น

อุปกรณ์กรองเขม่าไอเสียแบบรังผึ้งชนิดบาง

อุปกรณ์กรองเขม่าไอเสียแบบรังผึ้งชนิดบาง ซึ่งมีโครงสร้างแบบรังผึ้งทรงกระบอกเพื่อกักเก็บตัวเร่งปฏิกิริยา จะเปลี่ยนสารประกอบอันตรายที่อยู่ในไอเสียให้เป็นองค์ประกอบที่ไม่เป็นมลพิษ เพื่อระบายออกอยู่บรรยากาศ ส่วนประกอบอันตรายในไอเสียได้แก่คาร์บอนมอนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และไนโตรเจนออกไซด์ ตัวเร่งปฏิกิริยาจะแปลงสารที่เป็นมลพิษเหล่านี้ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และไนโตรเจน

วาล์วแบบผสม