ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนรถยนต์อื่นๆ

ส่วนประกอบ

สตาร์ทเตอร์ (Starter)

สตาร์ทเตอร์ คือมอเตอร์สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ เฟืองของสตาร์ทเตอร์จะยึดเข้ากับเฟืองวงแหวนของเครื่องยนต์เพื่อส่งการหมุนของมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ไปยังเครื่องยนต์ สตาร์ทเตอร์ของเด็นโซ่มีขนาดเล็กกว่า แต่กำลังขับเคลื่อนสูงกว่า

อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator)

อัลเทอร์เนเตอร์เป็นอุปกรณ์สร้างกระแสไฟฟ้าสลับเพื่อส่งกำลังไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ การหมุนของเครื่องยนต์จะถูกส่งผ่านไปยังอัลเทอร์เนเตอร์ผ่านสายพาน ซึ่งจะหมุนอัลเทอร์เนเตอร์เพื่อสร้างกำลังไฟฟ้า อัลเทอร์เนเตอร์จะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อส่งกำลังไฟฟ้าให้กับระบบไฟหน้ารถยนต์ ระบบเครื่องเสียง ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อื่นๆ

ชุดแบตเตอรี่

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบดับ/สตาร์ทอัตโนมัติ จะดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อรถหยุดการเคลื่อนที่ เช่นในขณะรอสัญญาณไฟ ระบบหยุด/สตาร์ทเครื่องยนต์จะทำงานควบคู่กับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถชาร์จไฟได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
ในรถยนต์จะมีอุปกรณ์สร้างกำลังไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ เพื่อส่งกำลังไปยังระบบไฟฟ้ามากมาย
พลังงานที่ได้ระหว่างการลดความเร็วหรือการเบรกโดยปกติแล้วจะสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อน สามารถใช้เพื่อสร้างไฟฟ้าและช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้ ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะกักเก็บกำลังไฟฟ้านี้ และจะถูกนำมาใช้ควบคู้กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบดั้งเดิมที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน