DRIVEN BASE

Ban lãnh đạo

Thành viên Ban giám đốc

Công ty TNHH DENSO Việt Nam

  • otas-photo

  Ông Mitsuo Ota - Tổng Giám đốc

   

  Phó Tổng Giám đốc

  ÔngYoichi Igarashi
  Ông Yuji Masutani