Lĩnh vực kinh doanh

Bạn sẽ thấy các sản phẩm và công nghệ của Tập đoàn DENSO trên toàn cầu ở rất nhiều ngành, từ công nghiệp ô tô cho tới  công nghệ robot và Hệ thống quản lý năng lượng gia đình. Xin lưu ý một số công nghệ hoặc sản phẩm có thể không được cung cấp ở tất cả các quốc gia.

Ô tô

DENSO cung cấp rất nhiều sản phẩm và công nghệ ô tô khác nhau giúp giảm thiểu tác động đối với môi trường và tai nạn giao thông đồng thời tăng sự thoải mái và tiện nghi.

Sản phẩm tiêu dùng

DENSO đang góp phần đưa ý tưởng nhà ở thông minh thành hiện thực bằng các sản phẩm và công nghệ từ trạm sạc cho tới hệ thống cung cấp nước nóng. 

Sản phẩm công nghiệp

Loạt sản phẩm và công nghệ công nghiệp của chúng tôi hỗ trợ các nhà máy, cửa hàng và văn phòng thuộc rất nhiều ngành khác nhau. Bạn sẽ thấy công nghệ cải tiến của DENSO ở robot, QR và máy đọc mã vạch cũng như thiết bị điều hòa không khí di động. 

Lĩnh vực kinh doanh mới của DENSO

Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển tiếp tục thôi thúc chúng tôi thử sức ở các lĩnh vực kinh doanh mới, giải quyết các vấn đề và mang lại lợi ích cho xã hội ngoài ngành ô tô.