Mạng lưới toàn cầu

DENSO tiếp tục đẩy mạnh toàn cầu hóa hoạt động quản lý, nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời áp dụng monozukuri (Đào tạo con người thông qua chế tạo sản phẩm) nhằm tăng tối đa sức mạnh cộng tác của chúng tôi và đáp ứng nhu cầu của địa phương để giành được sự tin cậy của khách hàng và đối tác trên khắp thế giới.

Lưu ý:
Dữ liệu từ ngày 31 tháng 3, 2019.
Số tiền đô la Mỹ đã được quy đổi, chỉ nhằm mục đích thuận tiện hơn, ở tỷ giá 110.99 yen = 1 đô la Mỹ, tỷ giá quy đổi xấp xỉ phổ biến trong ngày 31 tháng 3, 2019. Tỷ theo cách tính của Mỹ tương ứng với một nghìn triệu.