Triết lý và Tầm nhìn

Triết lý DENSO là kim chỉ nam cho mọi hành động tại Tập đoàn chúng tôi với mong muốn sẽ tiếp tục giành được sự tin tưởng của toàn thế giới. Chúng tôi luôn hướng tới tầm nhìn vì một tương lai an toàn hơn, thân thiện hơn với môi trường và giảm thiểu tai nạn.