Hoạt động mua hàng tại DENSO

DENSO sản xuất rất nhiều sản phẩm cho ngành ô tô cũng như các ngành khác ngoài ô tô. Các sản phẩm dành cho ô tô bao gồm máy điều hòa nhiệt độ, máy sưởi, thiết bị điện và điện tử, hệ thống quản lý nhiên liệu và thiết bị ITS. Đối với các thị trường ngoài ô tô, DENSO sản xuất sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm tự động hóa cho nhà máy như rô bốt nhỏ gọn. DENSO mua các linh kiện, vật liệu và thiết bị để chế tạo ra những sản phẩm đa dạng này từ rất nhiều nhà cung cấp bên ngoài.

DENSO sẽ tạo ra giá trị mới trong các lĩnh vực Môi trường, An ninh và An toàn, Thoải mái và Tiện nghi, để đạt được mục tiêu xây dựng một xã hội ô tô trong tương lai trong đó con người ít phải lo lắng hơn về những hiểm họa môi trường và an toàn giao thông.

Để hỗ trợ mục tiêu này, bộ phận Mua hàng của DENSO lựa chọn, phát triển và mua những linh kiện, vật liệu và thiết bị tốt nhất về chất lượng, kỹ thuật, chi phí và giao hàng ở từng khu vực trên thế giới dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản sau.

Nguyên tắc mua hàng cơ bản

1.Chính sách cởi mở

DENSO sẵn sàng hợp tác với tất cả các nhà cung cấp bất kể vị trí địa lý.
DENSO lựa chọn các nhà cung cấp thông qua cạnh tranh công bằng, chất lượng, khả năng về công nghệ, chi phí, độ tin cậy trong giao hàng, cách tổ chức quản lý và cách tiếp cận với cải tiến, sự cải tiến liên tục.

2. Cùng phát triển dựa trên sự tin cậy lẫn nhau

DENSO dự định phát triển cùng các nhà cung cấp thông qua các mối quan hệ dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và trao đổi thông tin chặt chẽ.

3. Thúc đẩy "mua hàng xanh"

DENSO mua các linh kiện/vật liệu ít tác động tới môi trường từ các nhà cung cấp có ý thức gìn giữ môi trường.

4. Chung tay phát triển kinh tế địa phương

Với tư cách là một công dân doanh nghiệp, DENSO góp phần xây dựng cộng đồng địa phương thông qua toàn cầu hóa các hoạt động của mình và thúc đẩy các hoạt động nội địa hóa.

5. Tuân thủ các quy định liên quan và duy trì sự tin cậy

Các hoạt động mua hàng của DENSO tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc và quy định liên quan. DENSO lưu giữ một cách nghiêm ngặt tất cả thông tin bí mật thu thập được thông qua các hoạt động mua hàng của công ty.

DENSO chủ động tìm kiếm những đối tác đẳng cấp thế giới hiểu rõ các chính sách của chúng tôi đồng thời sẵn sàng chung tay vì lợi ích chung và vì sự phát triển kinh tế xã hội của thế giới.