Quy trình khởi tạo đề nghị hợp tác

1. Đề xuất, đơn đề nghị (nhà cung cấp)

Nếu quý vị muốn thảo luận về việc hợp tác với DENSO, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng tài liệu mô tả các mục sau:

  • 1.Hồ sơ công ty
  • 2.Đề xuất
    • i.Các mặt hàng thu mua hoặc mục liên hệ mà quý vị quan tâm
    • ii.Khả năng vượt trội của công ty quý vị

2. Đánh giá đề xuất (DENSO)

3. Bản thuyết trình (Nhà cung cấp)

Giải thích chi tiết về (các) đề xuất của quý vị. 
Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu chứng tỏ khả năng phát triển không ngừng của công ty quý vị.

4. Đánh giá đề xuất (DENSO)

5. Báo giá (Nhà cung cấp)

Gửi báo giá theo thông số chi tiết do DENSO cung cấp. Bao gồm thông tin chi tiết về quy trình sản xuất và phương pháp chế biến của công ty quý vị. 
Đề xuất những gợi ý khả thi về Phân tích giá trị/Tối ưu giá trị (VE/VA) kèm theo báo giá.

6. Đánh giá báo giá (DENSO)

7. Nguyên mẫu (Nhà cung cấp)

Cung cấp mẫu sản phẩm và báo cáo kiểm tra theo các thông số chi tiết.

8. Kiểm tra nguyên mẫu để đánh giá chất lượng và công nghệ (DENSO)

9. Thăm cơ sở của nhà cung cấp để đánh giá quy trình sản xuất (DENSO)

10. Hợp đồng/Đơn đặt hàng

11. Sản xuất hàng loạt

 

 

Quy trình mua hàng khác nhau tùy theo các mặt hàng.
Vui lòng gửi câu hỏi từ trang Liên hệ.