Giới thiệu


Phát triển sự nghiệp của bạn

Hãy tham gia đội ngũ cải tiến toàn cầu của chúng tôi cùng với những thành viên đến từ nhiều nền văn hóa và truyền thống khác nhau.
Hãy chinh phục những thử thách mới mỗi ngày trong một môi trường cộng tác
ở đó các ý tưởng được khuyến khích và sáng kiến được khen thưởng.

Giới thiệu về triết lý kinh doanh và cam kết cải tiến của DENSO.

Hãy khám phá môi trường làm việc của chúng tôi, nơi tính đa dạng và sự phát triển cá nhân được coi trọng.

Nhấp để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại DENSO ở hơn 30 quốc gia và khu vực.