DRIVEN BASE

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sitecore
Bạn hãy click vào vị trí mình muốn ứng tuyển
STT Vị trí tuyển dụng Trình độ và Chuyên ngành
 01 NHÂN VIÊN PHÒNG THIẾT KẾ (DC)

Trình độ:Đại Học

Chuyên ngành: Điện, Điện Tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự Động Hóa,  Công nghệ thông tin 

02

 

NHÂN VIÊN PHÒNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ CẮT GỌT (M&T)

 

Trình độ: Đại Học/Cao đẳng

Chuyên ngành: Cơ khí, Kỹ thuật ô tô, Tự động hóa, Cơ điện tử

03

 

NHÂN VIÊN PHÒNG BẢO DƯỠNG (MA)

 

Trình độ: Đại Học/ Cao đẳng

Chuyên ngành Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện, Điện tử

04

NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ (HR)

 Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, ngôn ngữ Anh hoặc các ngành có liên quan.

05

 

NHÂN VIÊN PHÒNG THIẾT BỊ NHÀ MÁY (FAC)

 

 

Trình độ: Đại Học/Cao đẳng

Chuyên ngành: Điện, Điện lạnh 

 

 06  NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT (PE)

 

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Điện, Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa