DRIVEN BASE

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Bạn hãy click vào vị trí mình muốn ứng tuyển
STT Vị trí tuyển dụng Trình độ và Chuyên ngành
01

Nhân viên phòng Bảo dưỡng (MA)

Trình độ: Cao Đẳng & Đại Học

Chuyên ngành: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử

02

Nhân viên phòng Chế tạo thiết bị và công cụ cắt gọt (M&T1)

Trình độ: Cao Đẳng & Đại học

Chuyên ngành: Cơ khí, Kỹ thuật Ô tô, Tự động hóa, Điện tử, Cơ điện tử

03

Nhân viên phòng Chế tạo thiết bị và công cụ cắt gọt (M&T2)

Trình độ: Cao Đẳng

Chuyên ngành: Gia công cắt gọt

04

Nhân viên phòng Kĩ thuật sản xuất (PE)

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Cơ khí, Kỹ thuật Ô tô, Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện, Điện tử

05

Nhân viên phòng Thiết kế (DC)

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa, Điện, Điện tử

06

Nhân viên phòng Đảm bảo chất lượng (QA)

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Cơ khí, Kỹ thuật Ô tô, Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện tử

07

Nhân viên phòng Thiết bị nhà máy (FAC)

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Điện, Điện lạnh

08

Nhân viên phòng SALE (OE&MSS)

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Ngoại ngữ, Tài chính, Kế toán

09

Nhân viên phòng Quản lý sản xuất (PC)

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Kỹ thuật/ Kinh tế

10

Nhân viên phòng Mua hàng (PUR)

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, Tài chính, Kế toán