DRIVEN BASE
alt

Sự nghiệp trong DENSO

Sản xuất tốt hơn là từ sự phát triển nguồn nhân lực tốt hơn.

Triết lý nhân sự

Thúc đẩy tiềm năng cá nhân và hợp tác nhóm

DENSO cung cấp một môi trường làm việc nơi mà các cá nhân có nhiều hoài bão có thể phát triển và việc làm việc theo nhóm sẽ thúc đẩy thành công. Chúng tôi đầu tư vào con người của chúng tôi bởi vì thành công của chúng tôi phụ thuộc vào sự phát triển con người và sự chuyên nghiệp của họ. Chúng tôi cam kết phát triển mỗi nhân viên đồng thời nuôi dưỡng cả năng lực cá nhân và làm việc theo nhóm. Chúng tôi tìm cách đặt mọi người lên hàng đầu, khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên vào việc ra quyết định, thúc đẩy tinh thần hợp tác và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

  • alt

Đánh giá hệ thống có giá trị con người

DENSO coi trọng con người và tin tưởng vào sự đối xử công bằng với tất cả nhân viên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng con người và ý kiến đa dạng giúp đảm bảo thành công lâu dài. Chúng tôi cam kết đảm bảo công việc ổn định, ngay cả trong thời điểm khó khăn, và thúc đẩy lực lượng lao động của chúng tôi làm việc lâu dài.


Tất cả thành viên tham gia vào việc quản lý

Chia sẻ chính sách và mục tiêu của công ty và tổ chức với tất cả nhân viên để giúp họ hiểu vai trò của họ


Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

Bất kể bạn đang ở đâu trong sự nghiệp, chúng tôi có những trải nghiệm đầy thách thức, đào tạo nhóm và cơ hội luân chuyển để giúp bạn tiến lên trở thành một nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia trong lĩnh vực của bạn.


Làm việc theo nhóm

Chúng tôi khuyến khích các hoạt động trong đó chúng tôi có thể nói chuyện cởi mở và tự do cả trong và ngoài công ty ở nhiều địa điểm khác nhau.

Phát triển nguồn nhân lực tại DENSO

Mở ra tương lai tươi sáng

  • alt

Chúng tôi tin tưởng rằng monozukuri là hitozukuri: chúng tôi có khả năng làm những điều to lớn hơn khi chúng tôi tập trung vào việc phát triển nhân viên. Để đảm bảo cải tiến liên tục và đột phá công nghệ, chúng tôi lắng nghe và học hỏi từ nhân viên để đặt ra khát vọng cao hơn và chấp nhận những thách thức mới để phát triển. Nền tảng của phát triển nguồn nhân lực của DENSO là phát triển thông qua công việc. Chúng tôi tin rằng chấp nhận thử thách trong công việc là cơ hội tốt nhất để phát triển và chúng tôi khuyến khích phát triển dài hạn bằng cách chỉ định mức độ công việc cao hơn cho các cá nhân có động lực. Chúng tôi cũng tin rằng phản hồi và đào tạo liên tục là rất quan trọng đối với sự phát triển. Chúng tôi có một số chương trình đào tạo được thiết kế để cung cấp cho nhân viên kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà họ không thể học được nếu làm việc một mình.

Các chương trình phát triển của DENSO

Cơ hội toàn cầu

DENSO là một công ty và nhà tuyển dụng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp cơ hội làm việc với các dự án đa dạng trải rộng trên mạng lưới quốc tế bao gồm hơn 200 công ty và trung tâm kỹ thuật tại 30 quốc gia.


Chương trình phát triển lãnh đạo

Các buổi đào tạo chuyên nghiệp tập trung vào đổi mới tổ chức, nhiệm vụ kinh doanh và chiến lược kinh doanh toàn cầu của các giảng viên đẳng cấp thế giới


Chương trình phát triển nguồn nhân lực

Cơ hội để thu nhận kiến thức và kỹ năng cho dù bạn đang ở đâu trong sự nghiệp.