alt

Sự nghiệp trong DENSO

Sản xuất tốt hơn là từ sự phát triển nguồn nhân lực tốt hơn.

Triết lý nhân sự

Thúc đẩy tiềm năng cá nhân và hợp tác nhóm

DENSO cung cấp một môi trường làm việc nơi các cá nhân đầy tham vọng phát triển và làm việc theo nhóm thúc đẩy thành công. Chúng tôi đầu tư vào con người của chúng tôi bởi vì thành công của chúng tôi phụ thuộc vào sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp của họ. Chúng tôi cam kết phát triển mỗi nhân viên trong khi nuôi dưỡng cả năng lực cá nhân và nhóm. Chúng tôi tìm cách đặt mọi người lên hàng đầu, khuyến khích sự ra quyết định có sự tham gia của tất cả các thành viên, thúc đẩy tinh thần đồng đội hợp tác và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

  • alt

Đánh giá hệ thống có giá trị con người

DENSO coi trọng con người và tin tưởng vào sự đối xử công bằng của tất cả các cá nhân trên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng những người và ý kiến đa dạng giúp đảm bảo thành công lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự ổn định công việc, ngay cả trong thời điểm khó khăn và thúc đẩy việc làm lâu dài trong lực lượng lao động của chúng tôi.


Quản lý có sự tham gia của tất cả các thành viên

Chia sẻ chính sách và mục tiêu của công ty và tổ chức với tất cả nhân viên để giúp họ hiểu vai trò của họ


Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

Bất kể bạn đang ở đâu trong sự nghiệp, chúng tôi có những trải nghiệm đầy thách thức, đào tạo nhóm và cơ hội luân chuyển để giúp bạn tiến lên như một nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia trong lĩnh vực của bạn.


Làm việc theo nhóm

Chúng tôi khuyến khích các hoạt động trong đó chúng tôi có thể nói chuyện cởi mở và tự do trong và ngoài công ty ở nhiều địa điểm khác nhau.

Phát triển nguồn nhân lực tại DENSO

Làm sáng tương lai chuyên nghiệp của bạn

  • alt

Chúng tôi tin rằng monozukuri là hitozukuri: chúng tôi có khả năng làm những điều lớn hơn khi chúng tôi tập trung vào sự phát triển của nhân viên. Để đảm bảo cải tiến liên tục và đột phá công nghệ, chúng tôi lắng nghe và học hỏi từ người dân của chúng tôi để đặt ra khát vọng cao và chấp nhận những thách thức mới để phát triển.
Nền tảng của phát triển nguồn nhân lực của DENSO là tăng trưởng thông qua công việc.
Chúng tôi tin rằng chấp nhận thử thách trong công việc là cơ hội tốt nhất để phát triển và chúng tôi khuyến khích tăng trưởng dài hạn bằng cách cung cấp mức độ công việc cao hơn cho các cá nhân có động lực.
Chúng tôi cũng tin rằng phản hồi liên tục và huấn luyện là rất quan trọng đối với tăng trưởng.
Chúng tôi có một số chương trình đào tạo mở rộng được thiết kế để cung cấp cho nhân viên kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm không thể học được thông qua công việc một mình.

Các chương trình phát triển của DENSO

Cơ hội toàn cầu

DENSO là một công ty và nhà tuyển dụng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp cơ hội để làm việc trên các dự án đa dạng trải rộng trên mạng lưới quốc tế của chúng tôi bao gồm hơn 200 công ty nhóm và trung tâm kỹ thuật tại 35 quốc gia và khu vực.


Chương trình phát triển lãnh đạo

Các buổi phát triển chuyên nghiệp tập trung vào đổi mới tổ chức, nhiệm vụ kinh doanh và chiến lược kinh doanh toàn cầu của các giảng viên đẳng cấp thế giới


Chương trình phát triển nguồn nhân lực

Cơ hội để có được kiến thức và kỹ năng cho dù bạn đang ở đâu trong sự nghiệp.