DRIVEN BASE

Liên hệ

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn trong khả năng tốt nhất có thể, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo sẽ trả lời nhanh hoặc trả lời tất cả các trường hợp.
Cũng xin lưu ý rằng, câu trả lời của chúng tôi có thể được gửi qua email, điện thoại hoặc fax. Xin cảm ơn trước về sự hợp tác của bạn.

Câu hỏi

Sản phẩm ô tô

Trước khi gửi biểu mẫu liên hệ, xin lưu ý những điều sau:

DENSO không bán các bộ phận OEM (Sản xuất thiết bị gốc) trực tiếp cho người tiêu dùng.

Chúng tôi cũng không thể công bố bất kỳ thông tin nào về thông số kỹ thuật của sản phẩm, thông tin đảm bảo chất lượng và dịch vụ hậu mãi của các bộ phận OEM.

Nếu bạn đang gửi câu hỏi về các bộ phận không phải Aftermarket, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất ô tô hoặc đại lý dịch vụ tại địa phương bạn.

Nội dung của câu hỏi

Sản phẩm Aftermarket

Liên hệ

Tuyển dụng

Liên hệ